นักศึกษา มอ.ปัตตานี คณะรัฐศาสตร์

นายซูไฮรี สะมะฮะ
อยากทราบว่าปัญหาหลักของสามจังหวัดชายเเดนใต้ที่เกิดขึ้นอาจเกิดจากอะไรเป็นสาเหตุหลัก นโยบายของรัฐมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไร ขอบคุณครับ วัสลาม
คำตอบ