อยากได้เรื่องทีหน้าสนใจเกี่ยวกัยภาษไทย

อรพรรณ
ตอนนี้หนูกำลังทำรายงานภาษาไทยค่ะ แต่ไม่รู้ว่ามันมีเรียงอะไรบ้างที่หน้าสนใจนะค่ะอยากให้ช่วยบอกหัวข้อที่หน้าสนใจทีนะค่ะ
คำตอบ

น่าสนใจ  มิใช่ หน้าสนใจ

 -  หนูไม่ได้บอกชั้นที่เรียนมา  

- แปลกตรงที่หนูทำรายงานโดยไม่มีหัวข้อ  

- หนูต้องทราบก่อนว่าหนูเรียน ม.ไหน

- คุณครูให้หนูทำรายงานเกี่ยวกับเรื่องอะไร 

- อาจจะเป็นนิทานในท้องถิ่น  ภาษาถิ่น

ภาษาสมัยใหม่ของวัยรุ่น

-  ข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน

    ฯลฯ