ขอถามเรื่องการเชื่องโยงเอกสาร(set link)

โอฬาริก
ผมได้ซื้อคู่มือการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของอาจารย์มาแล้ว แต่มีปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมโยงเอกสาร(set link) โดยผมต้องการเชื่องโยงเอกสารระหว่าง E-book กับ สื่อ CAI ของผมที่สร้างด้วยโปรแกรม Autoware แต่ในขณะที่ทำการเชื่องโยงแล้วเปิดขึ้นมามันก็เชื่อมโยงให้โดยดีครับ แต่เมื่อผมทำการเเพ็กเก็จไฟล์สำเร็จรูปที่สามารถเล่นกับเครื่องที่ไม่ต้องมีโปรแกรม Flip Album แล้วมันกลับไม่เชื่อมโยงเอกสาร สื่อ CAI ที่ผมได้ทำการเชื่องโยงไว้(set link)รบกวนอาจารย์ช่วยแนะนำหน่อยครับว่าผมจะต้องทำอย่างไรครับจึงจะสามารถเชื่อมโยงเอกสารดังกล่าวได้...ขอบคุณครับ
คำตอบ
not yet answered

มีวิธีการประยุกต์การสร้าง links เพื่อเชื่อมโยงไฟล์ดังกล่าวดังนี้

-หลังจากที่เรา Created CD เป็นแบบ Autorun ไฟล์งานจะไปอยู่ที่ ไดรฟ์ C: ภายใต้ folder My documents และ sub directory ที่เรา Created ไว้ในตอนต้น

-ให้เปิดหนังสือขึ้นมาเพื่อตรวจสอบ link โดยเข้าไปเปิดที่ไฟล์ starCD แล้ว ให้เราเข้าไปตรวจสอบ link ในหน้าเอกสารนั้นว่าอ้างอิงไปที่ตำแหน่งใดใน Folder ที่เก็บงาน

-ทำการ Copy file ที่ต้องการจะ link เช่น CAI หรือ Video หรือ Flash ฯลฯ เข้าไปใส่ไว้ใน Folder ที่เก็บงานนั้นให้ถูกต้อง

-ทำการเขียนไฟล์และโฟลเดอร์งานทั้งหมดลงแผ่น CD เพื่อนำไปใช้งาน