นาฏศิลป์พม่า

อ้อย
ประวัตินาฏศิลป์พม่า? ประเภทนาฏศิลป์พม่า? การแสดงนาฏศิลป์พม่า?
คำตอบ
not yet answered

วันแรก อยาไปเที่ยวที่ กรุงเทพฯ–ย่างกุ้ง–มหาวิชยะ-สิเรียม-เจดีย์ซูเล–พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-โชว์นาฎศิลป์พม่า มากเลย 55+55+5