Apolecia areata

ณัทนิน รุจิดานันท์
ผมกำลังเป็นโรคapolecia areataมีอาการผมร่วงเป็นหย่อมและกำลังลามมาข้างหน้าค่อนข้างมาก กังวลใจว่าจะร่วงไม่หยุด ไม่ทราบว่าคุณหมอช่วยแนะนำขั้นตอนการรักษาให้ผมหยุดร่วงต้องใช้ยารักษาอย่างไรให้ถูกวิธีด้วยครับ
คำตอบ