เกษียณแล้วหรือค่ะ

เกษียณแล้วหรือค่ะ ยังหล่ออยู่เลย
คำตอบ