รักการอ่าน

รักการอ่าน นักเรียนผ่านหมดหรือยัง
คำตอบ

อ.สุกานดาเป็นผู้ดูแลค่ะ

วรเชษ

รัก หรือ ไม่รักการอ่าน เพราะอ่านมากเหลือเกิน