ขอสงสัยคะ

การขอใบประกอบวิชาชีพครูคะ ทางกศน.ชลบุรีมีเจ้าหน้าที่เป็นครูศณช.ที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู 3 ท่านอยากทราบว่า ในวันที่ 6 ต.ค.51 ได้เสนอเรื่องของการขอใบประกอบวิชาชีพคะ ไม่ทราบว่าครูศรช.สามารถทำเรื่องแจ้งได้หรือเปล่าคะ และทำเฉพาะตำแหน่งและผู้บริหารใช่หรือเปล่าคะ ปล.ผอดิสกุลช่วยตอบให้ด้วยคุ ขอขอบพระคุณล่วงหน้าคะ
คำตอบ