กรอบโครงสร้างใหม่ (ระบบแท่ง)

veerapong14
กรอบโครงสร้างระบบแท่งจะเริ่มใช้เมื่อใด?
คำตอบ