ใครสวยที่สุดในโรงเรียนดิฉันค่ะ

คุณคิดว่าใครสวยที่สุดในโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังค่ะ ^_^
คำตอบ