การบริหารการเปลี่ยนแปลง

หลักสูตรธรรมาภิบาลหลายข้อ คือความจริงที่เป็นสัจธรรมให้เราได้คิด ทฤษฎีเหรียญสองหน้า ไม่มีด้านเดียวหรอกหากแต่จะมองมุมไหนเพื่อสร้างสรรค์หรือทำลายล้างกัน ผมต้องเดินทางต่อไปที่จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 10 ไปแล้วเพราะต้องไปเก็บข้อมูลงานกลุ่มหลักสูตรนี้ที่อีสาน มหาสารคาม ขอนแก่น อุดรธานี และสุดท้ายที่หนองคาย ผอเฉาเป็นเจ้าภาพ ผอ.ประยงค์เป็นประธานกลุ่มชื่องานวิจัยว่า ธรรมาภิบาลในครอบครัว กรณีศึกษาครอบครัวชนชั้นกลางในอำเภอเมืองอุดรธานี 1 สัปดาห์ ต้อวขับรถไปเอง อยากสอบถามเส้นทางเดียวพอรู้ใหมแล้วไอ้ปั้มแก๊ส อแลพีจี จะมีหรือไม่ตลอดเส้นทาง
คำตอบ