ทำไมสวยจัง

ทำยังไงค่ะ จึงสวยอยู่ตลอดเวลาเลย
คำตอบ