ชนิดของกล้วยไม้

ชนิดของกล้วยไม้

การแบ่งชนิดของกล้วยไม้
     ผู้เขียน ได้ทำการสรุปการแบ่งชนิดของกล้วยไม้ ไว้ดังนี้คือ
     1.การแบ่งตามลักษณะของระบบราก (Root)  แบ่งได้ 4 ประเภท คือ
 1.1. ระบบรากดิน -รากเกิดจากส่วนของหัว คล้ายพืชหัวโดยทั่วไป เช่น นางอั้ว, ลิ้นมังกร
 1.2. ระบบรากกึ่งดิน -รากมีขนาดใหญ่ มีจำนวนไม่มากนัก ขึ้นตามใบไม้ผุที่ทับถมบนหิน หรือในซอกหิน เช่น รองเท้านารี
 1.3. ระบบรากกึ่งอากาศ -รากมีขนาดเล็กกว่ารากอากาศ แต่มีจำนวนมากกว่า มักชอนไชลงไปในเครื่องปลูก เช่น หวาย, แคทลียา, ออนซิเดียม
 1.4. ระบบรากอากาศ -รากมีขนาดใหญ่ชอบยื่นออกมานอกภาชนะที่ใช้ปลูก  เช่น แวนด้า, ช้าง, กุหลาบ, เรแนนเธอรา
     2.การแบ่งตามลักษณะการเจริญเติบโต (Growth)  แบ่งได้ 2 ประเภท คือ
 2.1. ประเภทแตกกอ (Sympodial) ได้แก่ สกุลหวาย, แคทลียา และรองเท้านารี กล้วยไม้ประเภทนี้มีส่วนของเหง้าเจริญ ไปตามแนวนอนของ เครื่องปลูก ตาที่อยู่บนลำที่เจริญเต็มที่ก็จะเปลี่ยนเป็นตาดอก
 2.2.ประเภทไม่แตก กอ (Monopodial) มีการเจริญเติบโตขึ้นไปทางส่วนยอด โดย ตาที่ยอดจะแตกใบใหม่เจริญขึ้นเรื่อย ๆ ส่วนโคนต้นจะออกรากไล่ตามยอดขึ้นไป ได้แก่พวกสกุล แวนด้า, ช้าง, กุหลาบ, เข็ม และแมลงปอ

(ชยพร  แอคะรัจน์ -ผู้เขียน)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กล้วยไม้ความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#กล้วยไม้

หมายเลขบันทึก

346680

เขียน

24 Mar 2010 @ 11:47
()

แก้ไข

12 Feb 2012 @ 13:18
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
อ่าน: คลิก