รู้แต่เรื่องคนอื่นแต่ไม่รู้เรื่องตัวเอง

เขียนเมื่อ
267