สมาชิก
แลกเปลี่ยน

พิมพ์ดีด

สร้อยฟ้า เสริฐแก้ว
  • นักวิจัย
  • บริษัท เดลฟิคอน จำกัด
  • สมาชิกเลขที่ 24470
  • เป็นสมาชิกเมื่อ Thu Jun 14 2007 10:43:41 GMT+0700 (ICT)
  • เข้าระบบเมื่อ Thu Jan 16 2014 21:41:50 GMT+0700 (ICT)
ประวัติย่อ

เกิดและโตที่เชียงใหม่

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปัจจุบันกำลังใช้ชีวิตกับการทำงานที่มีความสุข