หลังแบนเป็นกระดาน

หลังแบนเป็นกระดานเป็นสำนวนที่ใช้เปรียบเทียบบุคคลที่มีอุปนิสัยการกินและการใช้ชีวิตคล้ายกับหมู เนื่องจากลักษณะหลังแบนเป็นกระดานนี้ หมายถึง หลังของหมูที่อ้วนสมบูรณ์จนมีแผ่นหลังขนาดใหญ่และเรียบแบนจนไม่เหลือส่วนโค้งของหลัง ด้วยเหตุนี้คำว่าหลังแบนเป็นกระดานจึงถูกนำมาใช้เปรียบเทียบบุคคนที่มีลักษณะเหมือนหมูนี่เอง

โดยมีกล่าวถึงใน บันทึกการแสดง เพลงอีแซว หวังเต๊ะ - ขวัญจิตร มีความว่า

“ให้หลังแบนเป็นกระดาน ให้ท้องยานเหมือนอย่างกับยุ้ง พอมีผัวลงพุงคราวนี้ละอ้วนฉิบหาย”

อ้างอิง https://www.youtube.com/watch?v=2NNtEe92OAg (นาทีที่ 1.00)

วิกิเพจหมายเลข: 536
  • เขียนโดย Cat Dogeeg
  • เขียนเมื่อ 
  • แก้ไขเมื่อ