การส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนในโรงเรียนขยายโอกาส

“การสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนในโรงเรียนขยายโอกาส”….. เพราะ เราเข้าใจ ผู้เรียน….ผู้เรียนที่เรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาส นั้น โดยส่วนใหญ่จะมีความขาดแคลนในหลายๆด้านของชีวิต ซึ่งสามารถแยกเป็นรายข้อได้ดังนี้ 1. ขาดแคลนทุนทรัพย์ 2. ขาดความอบอุ่นในครอบครัว3. มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ คือ เรียนรู้ได้แต่เรียนรู้ได้ช้า กว่าเพื่อที่อยู่ในวัยเดียวกันจากที่กล่าวมา นั่นคือผู้เรียนบางส่วนเท่านั้น เพราะมีผู้ปกครองอีกหลายท่านที่มีความพร้อม มีความอบอุ่น แต่ต้องการให้บุตรหลานอยู่ใกล้ชิด และมีความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียน จึงตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส การจัดการศึกษาโดยการส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนในโรงเรียนขยายโอกาสจึงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีดีที่ โรงเรียนขยายโอกาสทั่วไปควรส่งเสริม เพื่อให้ผู้เรียนที่เรียนรู้ช้าได้ มีทางเลือก ได้มีความภูมิใจในตนเองเพราะผู้เรียนหลายคนที่เรียนรู้ทักษะวิชาการได้ช้า แต่สำหรับทักษะอาชีพแล้วพวกเขามีความถนัด
ขอบคุณ…เว็ปไซต์ข่าวครูบ้านนอก สำหรับข่าว… โรงเรียนบ้านโคกหาร สพป.กระบี่ จัดกิจกรรมการเลี้ยงผึ้งโพรงไทย เป็นผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งเดือน 5 เสริมทักษะอาชีพให้กับนักเรียน

ขอบคุณ…#หนังสือพิมพ์๔เหล่าทัพ สำหรับข่าว… โรงเรียนบ้านโคกหาร สังกัด สพป. กระบี่ จัดกิจกรรมการเลี้ยงผึ้งโพรงไทย เป็นผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งเดือน 5 เสริมทักษะอาชีพให้กับนักเรียนมีรายได้เสริมระหว่างเรียน

ขอบคุณ…#หนังสือพิมพ์สยามโฟกัสไทม์# สำหรับข่าว… โรงเรียนบ้านโคกหาร สังกัด สพป. กระบี่ จัดกิจกรรมการเลี้ยงผึ้งโพรงไทย เป็นผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งเดือน 5 เสริมทักษะอาชีพให้กับนักเรียนมีรายได้เสริมระหว่างเรียน

ขอบคุณ….หนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 สำหรับข่าว…โรงเรียนบ้านโคกหาร ฝึกเลี้ยงผึ้งโพรง ผลิตน้ำผึ้งเดือนห้า เสริมทักษะอาชีพ นักเรียนมีรายได้เสริม

ขอบคุณ…หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับวันศุกร์ที่ 19 กรกฏาคม 2562 สำหรับข่าว…ร.ร.บ้านโคกหาร สพป.กระบี่สอนเลี้ยงผึ้งโพรงไทยต่อยอดสร้างอาชีพนักเรียน

ขอบคุณ…หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันศุกร์ที่ 19 กรกฏาคม 2562 สำหรับข่าว…ร.ร.บ้านโคกหาร สพป.กระบี่สอนเลี้ยงผึ้งโพรงไทยต่อยอดสร้างอาชีพนักเรียน

วิกิเพจหมายเลข: 530
  • เขียนโดย Sineenath Aree
  • เขียนเมื่อ 
  • แก้ไขเมื่อ