หายใจบำบัด (ไม่อิงศาสนา)

แค่”ตระหนักรู้ อยู่กับลมหายใจ”เป็น ด้วยการฝึกการ”หายใจเข้าทางจมูก ยาว เบา ช้าๆ แล้วกลั้นหายใจไว้ 1-7 วินาที จากนั้นให้หายใจออกทางจมูก(หรือทางปาก) ยาว เบา ช้าๆ ฝึกวนไปประมาณ 20 รอบการหายใจ โดยไม่ต้องสวดภาวนา ไม่ต้องบริกรรมคาถา หรือเปล่งวาจาใดใดออกมา ท่านก็จะพบกับความผ่อนคลาย สมองปลอดโปร่งโล่งสบาย สบายกาย สบายจิต ความดันโลหิตเข้าสู่จุดสมดุลย์ สามารถวัดผลให้เห็นกันได้ทันทีจากค่าเปรียบเทียบก่อนกับหลังการฝึกโดยใช้เครื่องวัดความดันฯ

การหายใจในลักษณะนี้น่าจะเรียกรวมรวมว่าเป็นการหายใจแบบปราณบำบัดซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับออกซิเจนและขับคาร์บอนไดออกไซด์ (ของเสีย)ออกจากเลือดในระบบไหลเวียนโลหิต อันจุดเริ่มต้นของความมหัศจรรย์แห่งการบำบัดเยียวยารักษาร่างกาย และอวัยวะที่เจ็บ-ปวด-ป่วยได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องพึ่งยา

การปฏิบัติในขั้นที่สูงขึ้นไป เพียงท่านหลับตาขณะฝึก และ/หรือพร้อมกับใช้การจินตนาการ และ/หรือการขยับร่างกาย มือ เท้า ประกอบท่าทางร่วมด้วย ร่างกายก็จะผลิตสารเคมีแห่งการบำบัดเยียวยารักษาตนเองออกมาตามการฝึกนั้นๆ โดยขอให้ท่านศึกษาต่อยอดจากสิ่งที่ผู้เขียนได้รวบรวมมาให้ด้านล่างบทความนี้ เลือกเทคนิกที่ถูกจริต ถูกโฉลกกับท่าน แล้วท่านอาจหายจากโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ(NCD) หรือ โรคที่หมอแผนปัจจุบันบอกว่ายังรักษาไม่หายขาด หรือรักษาแบบต้องเจ็บเนื้อเจ็บตัวปางจะขาดใจตายในระหว่างการรักษาก็เป็นไปได้

ตัวอย่างเบื้องต้นที่นำมาให้ท่านได้เลือกฝึกเลือกเรียนเลือกปฏิบัตินั้น ไม่มีเทคนิกใดเทคนิกหนึ่งที่อิงอยู่กับศาสนาใดศาสนาหนึ่งเป็นการเฉพาะ ศาสนิกทุกศาสนาจึงสามารถนำมาปฏิบัติได้โดยไม่ต้องกังวล คือไม่มีพรมแดนด้านศาสนาแต่ประการใดนั่นเอง สาธุ อาเมน อามีน ครับ

เทคนิคการหายใจแบบเอ็นแอลพี จาก Process: Healing โดยโค้ชวาส แห่ง Life Uni. สมาธิบำบัดแบบเอสเคทีเทคนิกที่1 โดย รศ.ดร.สมพร กันทรดุษฏี เตรียมชัยศรี | เทคนิคการหายใจแบบ"ผ่อนพักตระหนักรู้สู่สมดุลชีวิต" โดย รศ.ดร.อาภรณ์ เชื้อประไพศิลป์ เทคนิกการหายใจเพื่อเพิ่มออกซิเจน โดย อ.ศุภชัย จารุสมบูรณ์ | เทคนิคปรับลมหายใจร้อน/เย็นรักษาโรค โดย หมอเขียว แพทย์วิถีธรรม | การกำหนดลมหายใจแบบ 4-7-8 แบบอินเดียโบราณ โดย ดร.แอนดรู ไวเอ่ล
เปรียบเทียบการฝึกการหายใจบำบัดพื้นฐานบางส่วน

คลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับตารางเปรียบเทียบ

สมาธิบำบัดแบบเอสเคทีเทคนิกที่1 รศ.ดร.สมพร กันทรดุษฏี เตรียมชัยศรี https://youtu.be/lPAPUhVqMHQ?t=7m40s

ผ่อนพักตระหนักรู้ สู่สมดุลชีวิต(ภาคปฏิบัติช่วงแรก) รศ.ดร.อาภรณ์ เชื้อประไพศิลป์ https://www.youtube.com/watch?v=Zm789stzZBw&feature=youtu.be&t=11m42s

การหายใจเพื่อเพิ่มออกซิเจน โดย อ.ศุภชัย จารุสมบูรณ์ https://youtu.be/u2c3o2OTsk8?t=9

หากมีความผิดพลาดประการใด ขออภัยต่ออาจารย์ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์มา ณ ที่นี้ด้วย

รวบรวม จัดทำและแบ่งปัน เพื่อเป็นวิทยาทานโดย Choti.Mangkood

วิกิเพจหมายเลข: 525
  • เขียนโดย Choti.Mangkood
  • เขียนเมื่อ 
  • แก้ไขเมื่อ