เป็นออฟฟิศซินโดรมเข้าพบนักกายภาพแล้วได้อะไร

เมื่อมีอาการออฟฟิศซินโดรม และได้ตัดสินใจแล้วว่า ต้องการเข้าพบนักกายภาพ ซึ่งก็เป็นวิธีการรักษาที่น่าจะถูกทาง เพราะการรักษาอาการออฟฟิศซินโดรม ซึ่งเป็นอาการของโครงสร้างร่างกาย มีกระดูก ข้อ เส้นเอ็น และกล้ามเนื้อ เป็นส่วนสำคัญของโรค วัตถุประสงค์ของกายภาพบำบัด ก็คือ

 1. เพื่อลดอาการปวด ที่เกิดจากการอักเสบ ของ กล้ามเนื้อ เอ็นกล้ามเนื้อ

 2. ลดการเคลื่อนไหวของข้อต่อ ด้วย อุปกรณ์ช่วยพยุงต่างๆ รวมถึง ถ้ายังจำเป็นต้องใช้งานต่อเนื่อง จากภาระหน้าที่การงาน

 3. ให้คำแนะนำที่ถูกต้อง เพื่อลด เลี่ยง การใช้งานบริเวณที่มีการอักเสบ

นอกจากนี้ นักกายภาพจะให้ความรู้ ในการแก้ไข ปัจจัยอื่น ที่กระตุ้น ให้เกิดอาการ ด้วยคำแนะนำต่างๆ คือ

 1. การปรับท่าทางให้ถูกต้อง

 2. การปรับ หรือ แก้ไขความผิดปกติ ของโครงสร้างร่างกาย

 3. การลดการกดทับของกล้ามเนื้อ หรือ การหดสั้นของกล้ามเนื้อ

 4. การปรับสภาพแวดล้อม ของเครื่องมือ และ สิ่งแวดล้อม ในที่ทำงาน ให้เหมาะสม ในแต่ละบุคคล

 5. การออกกำลังกาย เพื่อการป้องกัน และส่งเสริม การทำงานของกล้ามเนื้อ ด้วยการการยืดกล้ามเนื้อ เพื่อเพิ่มความแข็งแรง เพิ่มความทนทานของกล้ามเนื้อและระบบหัวใจและหลอดเลือด เพื่อการผ่อนคลาย และเพื่อปรับการทรงตัว

แม้นักกายภาพ จะมีวิธีการรักษา อาการออฟฟิศซินโดรม ด้วยวิธีการต่างๆ แต่ก็เป็นเพีย งการรักษาที่ปลายเหตุ เมื่อปรากฏอาการกล้ามเนื้ออักเสบ หรือ มีพังผืดในกล้ามเนื้อ แต่วิธีการที่ดีที่สุด ที่จะป้องกัน อาการออฟฟิศซินโดรม จำเป็นต้องแก้กันที่ต้นเหตุ โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ปรับอิริยาบถ ในการทำงาน ให้ถูกต้อง รวมถึง เสริมสร้างสุขภาพกายและใจ ให้สมบูรณ์ แข็งแรง พักผ่อนอย่างเพียงพอ ไม่เครียด และออกกำลังกาย สม่ำเสมอ จะช่วยลด การเกิดอาการบาดเจ็บต่างๆ จากออฟฟิศซินโดรม ได้อย่างถาวร

ยาสมนไพร

คชาบาล์ม

วิกิเพจหมายเลข: 505
 • เขียนโดย ยายปวด
 • เขียนเมื่อ 
 • แก้ไขเมื่อ