กระดูกสันหลังคดมีสาเหตุมาจากอย่างนี้

กระดูกสันหลังคด เป็นโรคที่พบบ่อยในเพศหญิง หรือ คิดเป็นร้อยละ 2 ของผู้หญิง และร้อยละ 0.5 ของผู้ชาย ผู้ป่วยกว่าร้อยละ 80 เป็นโรคกระดูกสันหลังคดโดยไม่ทราบสาเหตุ พบมากในเด็กหญิง วัยรุ่น และมักมีกระดูกสันหลังคดที่กระดูกสันหลังส่วนอก

สาเหตุของการเกิดกระดูกสันหลังคดแบ่งได้ 3 ประเภท ดังต่อไปนี้

  1. การทำงานของร่างกาย เกิดกับกระดูกสันหลังที่มีลักษณะปกติ แต่เกิดการคดงอขึ้นจากส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น ในผู้ที่มีขายาวไม่เท่ากัน หรือ มีภาวะกล้ามเนื้อหดตัวที่บริเวณหลัง เป็นต้น

  2. ระบบประสาท สาเหตุนี้เกิดขึ้นจากระบบประสาท และส่งผลต่อปัญหากระดูกสันหลังโดยตรง มักมีความรุนแรง และจำเป็นต้องเข้ารับการรักษา ส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะมีลักษณะกระดูกคดงอคล้ายรูปตัวอักษร C ในภาษาอังกฤษ ประกอบกับมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง กรณีนี้ อาจเกิดจากความไม่สมบูรณ์ของการเจริญเติบโตของกระดูกระหว่างที่อยู่ในครรภ์ หรือเรียกอาการกระดูกสันหลังคดโดยกำเนิด มักเกิดขึ้นร่วมกับความผิดปกติอื่นๆ เช่น โรคสมองพิการ ความพิการแต่กำเนิด โรคกล้ามเนื้อเสื่อม หรือกลุ่มอาการมาร์แฟน ซึ่งเป็นโรคระบบเนื้อเยื่อผิดปกติ ที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม

  3. การเสื่อมสภาพของร่างกาย กระดูกสันหลังคดจากการเสื่อมสภาพของร่างกาย มักเกิดขึ้นในผู้ใหญ่ หรือ ผู้สูงอายุ จากการเปลี่ยนแปลงของกระดูกสันหลัง เช่น ในผู้ที่มีโรคข้ออักเสบ หรือ โรคกระดูกเสื่อม อาจเกิดขึ้นจากความผิดปกติของ เนื้อเยื่อ เอ็น การเจริญเติบโตของกระดูก โรคกระดูกพรุน การเสื่อมสภาพของหมอนรองกระดูกสันหลัง หรือ ภาวะกระดูกสันหลังยุบตัว จึงทำให้เกิดการคดงอของกระดูกสันหลังได้

สาเหตุอื่นๆ ที่อาจทำให้กระดูกสันหลังคด ได้แก่

๐ การบาดเจ็บ หรือ การติดเชื้อที่กระดูกสันหลัง หรือ เนื้องอกบริเวณกระดูกสันหลัง เช่น Osteoid Osteoma ซึ่งเป็นเนื้องอกที่ไม่เป็นอันตราย แต่อาจทำให้กระดูกสันหลังบิดตัว และเกิดความเจ็บปวดได้ ผู้ป่วยส่วนใหญ่จึงมักเอนตัวไปอีกข้างหนึ่ง เพื่อลดอาการปวด

๐ พันธุกรรม ความผิดปกติเกี่ยวกับกล้ามเนื้อ และ/หรือ การสร้างความแข็งแรงของเนื้อเยื่อ ในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ อาจเป็นสาเหตุสำคัญ ของการเกิดอาการกระดูกสันหลังคดได้

ปัจจัยเสี่ยงของกระดูกสันหลังคด ปัจจัยทั่วไปที่มักก่อให้เกิดอาการกระดูกสันหลังคด ได้แก่

๐ อายุ สัญญาณและอาการต่างๆ มักเกิดขึ้นในช่วงอายุ ที่กำลังมีการเติบโต เช่น ในช่วงวัยรุ่น

๐ เพศ กระดูกสันหลังคดเกิดในเพศหญิง มากกว่าเพศชาย และจำเป็นต้องเข้ารับการรักษา เนื่องจาก อาจมีอาการที่รุนแรงกว่าในเพศชาย

๐ ประวัติครอบครัว กระดูกสันหลังมักเกิดขึ้นในครอบครัว ที่มีประวัติกระดูกสันหลังคด แต่อาจเกิดขึ้นในครอบครัว ที่ไม่มีประวัติของอาการ ได้เช่นกัน

หากรู้ว่าตนเองมีความเสี่ยงสูงในการเป็นโรคกระดูกสันหลังคด ควรป้องกันและใส่ใจดูแลตนเองเป็นพิเศษ เช่น เดิน ยืน นั่ง การออกกำลังกาย ให้เกิดความสมมาตรทั้งด้านซ้ายและขวาของร่างกาย ไม่เน้นหนักไปเพียงด้านใดด้านหนึ่ง

คชาบาล์ม พรีเมี่ยม : สุดยอดสมุนไพรทานวด ตำรับเก่าแก่กว่า 50 ปี ผลิตจากสมุนไพรเกรดพรีเมี่ยม เป็นสมุนไพรไทยโบราณและหายาก 10 กว่าชนิด ตัวยาสกัดเข้มข้น ซึมลึกเข้าถึงจุด หยุดปวดทันใจ รักษาอาการปวด ปวดข้อ-เข่า ปวดหลัง ปวดเอว ปวดต้นคอ มือเท้าชา มือล็อค ไหล่ติด เส้นยึด ตาลาย ตะคริว

หมอนรองกระดูกเสื่อม

ช้ำ

วิกิเพจหมายเลข: 499
  • เขียนโดย ยายปวด
  • เขียนเมื่อ 
  • แก้ไขเมื่อ