กระดูกสันหลังเสื่อมหมอวินิจฉัยอย่างนี้

แพทย์วินิจฉัยโรคกระดูกสันหลังเสื่อม จากที่ผู้ป่วยเล่าอาการให้ฟังว่ามีอาการปวด แล้วตรวจร่างกายเบื้องต้น

การตรวจกระดูกสันหลังส่วนคอ แพทย์จะให้ผู้ป่วยหันศีรษะจากซ้ายไปขวา และให้เอียงศีรษะไปที่บ่า

การตรวจกระดูกสันหลังส่วนบั้นเอว แพทย์จะให้ผู้ป่วยก้ม หรือ เคลื่อนไหวหลัง และเอว ไปในทิศทางต่างๆ เพื่อทดสอบว่า การเคลื่อนไหวถูกจำกัดหรือไม่ และเนื่องจาก กระดูกสันหลังเสื่อม ส่งผลให้เกิดปัญหา ต่อการเดิน และการใช้มือ แพทย์จึงอาจทดสอบการตอบสนองของมือ เท้า แขน และขา ของผู้ป่วย ว่ายังรู้สึกตอบสนองต่อการสัมผัสหรือไม่ หากพบว่า ผู้ป่วยมีปัญหาต่อการตอบสนอง ที่อาจมีความเสียหายของเส้นประสาท แพทย์อาจต้องเอกซเรย์ เพื่อจะได้วินิจฉัยอาการเพิ่มเติมต่อไป

หากตรวจพบว่า อาการของผู้ป่วยรุนแรง ไม่ตอบสนองต่อวิธีการรักษาแบบเดิม แพทย์จำเป็นต้องมีการตรวจหาสาเหตุเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

การทำเอ็มอาร์ไอ

วิธีนี้ถูกนำมาใช้ เมื่อแพทย์ต้องการเห็นภาพภายในร่างกายอย่างละอียด การสแกนโดยใช้สนามแม่เหล็กและคลื่นวิทยุของเอ็มอาร์ไอนั้น เป็นประโยชน์มาก ต่อการตรวจหาความเสียหาย ของเส้นประสาทที่สำคัญและซ่อนอยู่

การทำซีทีสแกน

การทำซีทีสแกน คือ การนำชุดภาพเอกซเรย์ จากการเอกซเรย์หลายๆ ครั้งจากหลายๆ มุม มาประกอบรวมกัน ทำให้ได้ภาพกระดูกที่ละเอียดกว่าการทำเอกซเรย์ธรรมดา และในบางกรณี ที่ผู้ป่วยมีเหตุผลทางการแพทย์ ทำให้ไม่สามารถทำเอ็มอาร์ไอได้ ซีทีสแกนจึงเป็นวิธีที่ถูกนำมาใช้แทน

การตรวจกล้ามเนื้อและเส้นประสาทด้วยไฟฟ้าและการตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อ

2 วิธีนี้จะทำในเวลาเดียวกัน เพื่อให้รายละเอียดและผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ของกล้ามเนื้อและเส้นประสาท แต่วิธีและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจ จะแตกต่างกันไป

การตรวจกล้ามเนื้อและเส้นประสาทด้วยไฟฟ้า เป็นการวัดความเร็วและความแรง ของการส่งสัญญาณประสาท โดยแพทย์จะทำการปล่อยกระแสไฟฟ้าอ่อนๆ กระตุ้นประสาทของผู้ป่วย ผ่านขั้วตรวจจับสัญญาณไฟฟ้า มีลักษณะเป็นแผ่นโลหะชิ้นเล็กๆ นำมาวางบนร่างกายของผู้ป่วย

การตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อ จะมีการใช้ยาชาระงับความรู้สึกเฉพาะที่ ร่วมกับ การใช้ขั้วตรวจจับสัญญาณไฟฟ้า ที่มีลักษณะคล้ายเข็มเล็กๆ สอดผ่านผิวหนังของผู้ป่วยเข้าไปยังกล้ามเนื้อ

คชาบาล์ม พรีเมี่ยม - สุดยอดบาล์มทานวด รักษาอาการปวดข้อ-เข่า ข้อ-เข่าเสื่อม ปวดกระดูก กระดูกเสื่อม ปวดกล้ามเนื้อ ปวดเส้นเอ็น ปวดต้นคอ ปวดหลัง ปวดเอว มือเท้าชา มือล็อค ไหล่ติด เส้นยึด ตาลาย สลายลิ่มเลือด ขับลมออกจากเส้น อัมพฤกษ์ เหน็บชา ตะคริว เก๊าท์ รูมาตอยด์ กระดูกทับเส้น

กระดูกคอเสื่อม

วิกิเพจหมายเลข: 496
  • เขียนโดย ยายปวด
  • เขียนเมื่อ 
  • แก้ไขเมื่อ