อัมพฤกษ์ครึ่งซีกมีสาเหตุจากแบบนี้

โรคอัมพฤกษ์ครึ่งซีก เป็นโรคในตระกูลของอัมพฤกษ์อัมพาต เป็นอาการที่เกิดขึ้นแบบฉับพลัน จากที่เป็นคนปกติ อยู่ดีๆ ขาก็ขยับไม่ได้ หรือ ไม่สามารถก้าวเดินได้ มีอาการชาตามแขนขา ตามัว ปากเบี้ยวในทันที

โรคอัมพฤกษ์ครึ่งซีกมีสาเหตุหลักจากความผิดปกติของหลอดเลือดแดงในสมองที่เกิดการตีบตัน มีการแตกของหลอดเลือด ที่ทำให้เกิดเลือดไหลในสมอง เป็นเหตุให้เนื้อสมองไม่ได้รับเลือดไปหล่อเลี้ยง และหยุดทำงานแบบกะทันหัน

ตามปกตินั้น สมองของมนุษย์มักสั่งงานตรงข้ามกับร่างกายเสมอ ในกรณีที่ร่างกายมีอาการของโรคในซีกซ้าย ก็แปลว่าสมองซีกขวากำลังมีปัญหา และในทางกลับกัน หากพบอาการเกิดในร่างกายซีกขวา ก็แปลว่าสมองซีกซ้ายกำลังมีปัญหานั่นเอง

สำหรับปัจจัยสำคัญที่ทำให้หลอดเลือดแดงทำงานไม่ปกติ หรือเกิดการตีบตันนั้น เกิดจาก

๐ การเสื่อมของเซลล์หลอดเลือดแดงเป็นไปตามกาล เกิดขึ้นได้บ่อยในผู้สูงอายุ

๐ ผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ซึ่งทำให้หลอดเลือดแดงทำงานผิดปกติ

๐ ผู้ที่มีน้ำหนักเกินจนเป็นโรคอ้วน

๐ ผู้ที่มีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูง

๐ ผู้ที่สูบบุหรี่จัด

.

หมอวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมองอย่างนี้

คชาบาล์ม พรีเมี่ยม : สุดยอดบาล์มทานวดรักษาปวด ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ คลายเส้น คลายกล้ามเนื้อ กระดูกทับเส้น ปวดข้อ ปวดเข่า ปวดหลัง ปวดเอว ปวดต้นคอ อัมพฤกษ์ อัมพาต มือเท้าชา

วิกิเพจหมายเลข: 484
  • เขียนโดย ยายปวด
  • เขียนเมื่อ 
  • แก้ไขเมื่อ