หมอวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมองอย่างนี้

โรคหลอดเลือดสมองเป็นอาการที่เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันนำไปสู่การเป็นอัมพฤกษ์อัมพาต ผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาโดยเร็วที่สุด ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกวิธีรักษา แพทย์จะวินิจฉัยผู้ป่วยอย่างละเอียด ด้วยการตรวจตามลำดับ ดังนี้

  1. ซักประวัติและตรวจร่างกาย แพทย์จะซักประวัติการรักษา อาการเจ็บป่วยต่างๆ และประวัติครอบครัว ว่ามีญาติใกล้ชิด ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองหรือไม่ จากนั้น จะสอบถามอาการที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย วัดความดันโลหิต ฟังเสียงหัวใจ และการทำงานของหลอดเลือด นอกจากนี้ แพทย์ยังอาจใช้กล้องชนิ ดพิเศษ เพื่ อตรวจดูสัญญาณของคอเลสเตอรอล ซึ่งมีลักษณะเป็นผลึ กขนาดเล็กอยู่ที่หลังดวงตา ด้วย

  2. ตรวจเลือด แพทย์อาจสั่งเก็บตัวอย่างเลือด เพื่อนำไปทดสอบ ดูการก่อตัวของลิ่มเลือด ซึ่งหากระดับน้ำตาลในเลือด และสารเคมีต่างๆ ในเลือดเสียสมดุล การแข็งตัวของเลือด ก็จะผิดปกติ

  3. การเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ จะช่วยให้แพทย์เห็นภาพโดยรวม ของสมอง และจะเห็นได้อย่างชัดเจน หากมีภาวะเลือดออกในสมอง ซึ่งก่อนเอกซเรย์ แพทย์อาจฉีดสารย้อมสี เข้าไปในระบบไหลเวียนเลือด เพื่อให้เห็นรายละเอียด ของการไหลเวียนเลือดและสมอง ได้ดียิ่งขึ้น

  4. การเอกซเรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า มีจุดประสงค์ คล้ายการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ แต่จะช่วยให้แพทย์ เห็นรายละเอียดของสมอง ได้อย่างชัดเจนมากกว่า ช่วยให้ทำการวินิจฉัยได้ง่ายขึ้น

  5. การตรวจอัลตราซาวด์หลอดเลือดแดงที่คอ เป็นการตรวจที่ช่วยให้แพทย์เห็นการก่อตัว ของคราบพลัค จากไขมัน อันเป็นสาเหตุให้ ผู้ป่วยเกิดภาวะหลอดเลือดอุดตัน และเกิดโรคหลอดเลือดสมอง

  6. การฉีดสีที่หลอดเลือดสมอง แพทย์จะสอดท่อไปยังหลอดเลือดสมอง ผ่านทางแผลเล็กๆ ที่ขาหนีบ จากนั้น จะฉีดสารย้อมสีเข้าไป และเอกซเรย์ วิธีนี้ จะช่วยให้ แพทย์เห็น ระบบการไหลเวียนของเลือด ไปยังคอและสมอง ได้มากขึ้น

  7. การตรวจคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง วิธีนี้ มักใช้ตรวจ การทำงานของหัวใจ แต่ในหลายกรณี ก็ช่วยระบุ การทำงานของหลอดเลือด ที่ไปเลี้ยงสมองได้ ด้วยเช่นกัน หากพบว่า มีการอุดตันของหลอดเลือด หรือ พบลิ่มเลือด ก็สามารถวินิจฉัยหา สาเหตุของ โรคหลอดเลือดสมอง ได้

.

.

คชาบาล์ม พรีเมี่ยม – สุดยอดบาล์มทานวดรักษาปวด ปวดข้อ ปวดเข่า ปวดหลัง ปวดเอว ปวดต้นคอ มือเท้าชา อัมพฤกษ์ อัมพาต

วิกิเพจหมายเลข: 472
  • เขียนโดย ยายปวด
  • เขียนเมื่อ 
  • แก้ไขเมื่อ