ปวดต้นคอมีอาการอย่างนี้

ปวดต้นคอ จะมีอาการปวดกล้ามเนื้อคอ หลายคนเป็นกันได้บ่อยๆ โดยส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ได้ร้ายแรง สามารถทุเลาลงได้ภายในไม่กี่วัน เมื่อหายแล้ว ใช้การบริหารกล้ามเนื้อคอให้แข็งแรงจะสามารถช่วยไม่ให้เป็นซ้ำได้ แต่หากเป็นอากจเป็นกรณีที่เกิดจากสาเหตุร้ายแรง อย่างเช่น ได้รับบาดเจ็บ หรือ ป่วยเป็นโรคที่ต้องรับการรักษาจากแพทย์ เกิดอาการปวดต้นคออยู่เรื่อยๆ ติดต่อกันนานกว่าหนึ่งสัปดาห์ หรือ เกิดอาการชา มีอาการอ่อ่นแรงตามมือและแขน หรือ เจ็บแปลบที่ไหล่หรือแขน ควรไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุ และรับการรักษา

ผู้ที่มีอาการปวดต้นคอมักแสดงอาการดังต่อไปนี้

๐ รู้สึกปวดมากขึ้น เมื่อต้องหันคอไปด้านใดด้านหนึ่ง เป็นเวลานาน เช่น ขับรถ หรือ นั่งทำงานท่าเดิมนานๆ๐ กล้ามเนื้อตึงหรือกระตุก๐ หันศีรษะหรือคอไม่ค่อยได้

ผู้ป่วยอาจเกิดอาการเหล่านี้ร่วมด้วย ได้แก่

 ๐ ชา ๐ เสียวแ ปลบ ๐ กลืนอาหารลำบาก ๐ ได้ยินเสีย งคล้ายหวดไม้อยู่ในหัว ๐ ปวดศีรษะและวิ งเวียนศีรษะ ๐ ต่อมน้ำเห ลืองบวม

ในบางราย อ าจมีอาการเจ็บใบหน้า ปวดหัว ปวดไหล่ แขนชา และรู้เสียวแปลบ ซึ่งอาการเ หล่านี้ มักเป็นอาการที่เกิดจาก เส้นประสาทคอถูกกดทับ และบางร าย ก็อาจเกิดอาการปวดหลั งช่วงบน หรือ หลังช่วงล่างด้วย ซึ่งเ ป็นผลมาจาก กระดูกสันหลังอักเสบ ด้วยโรค ข้อสันหลังอักเสบ ยึดติด

สมุนไพรแก้ปวดเมื่อย

คชาบาล์ม พรีเมี่ยม

วิกิเพจหมายเลข: 467
  • เขียนโดย ยายปวด
  • เขียนเมื่อ 
  • แก้ไขเมื่อ