พันโทหญิง ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล - ผู้พันปราง

ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล

พันโทหญิง ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล[6] สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นักการเมืองสตรีชาวไทย [7] สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ ๒๑[8]พันโทหญิง ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล (ชื่อเกิด ฐิติยา รังสิตพล เกิดเมื่อ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๙)[9]สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ในสังกัดพรรคความหวังใหม่ [10]ปัจจุบันสังกัดพรรคประชาธิปัตย์[11][12]

ในฐานะโฆษกกระทรวงกลาโหมคนแรก(ปี๒๕๓๘) พันโทหญิง ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล ประสบความสำเร็จในการนำเสนอให้ทหารเกณฑ์ได้รับเบี้ยเลี้ยงเท่าค่าแรงขั้นต่ำ สมัยรัฐบาลนายกรัฐมนตรีบรรหาร ศิลปอาชา พันโทหญิง ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล เสนอให้ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในขณะนั้น ใช้อำนาจตาม พระราชบัญญัติสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพ.ศ. ๒๕๓๙ ทำให้ทหารเกณฑ์ได้รับเบี้ยเลี้ยง เท่ากับค่าแรงขั้นต่ำเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อแก้ไขปัญหาการหนีทหาร ในอดีตมีคดีการหนีทหารของบุคคลมีชื่อเสียงในสังคมหลายคดี รวมถึงคดีหนีทหารของบุคคลทั่วไป เพราะทหารเกณฑ์ไม่มีค่าตอบแทน

การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอนุมัติงบประมาณหลายพันล้าน [14]เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยเลี้ยทหารเกณฑ์มีหลายฝ่ายไม่เห็นด้วย ทำให้ พันโทหญิง ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุลถูกนายเสนาะ เทียนทอง โจมตีว่าการที่ขออนุมัตินโยบายดังกล่าวสำเร็จเป็นเพราะความสัมพันธ์ส่วนตัว[15]

ปีพศ. ๒๕๔๔ พันโทหญิง ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล เป็นนายทหารหญิงคนแรกที่ได้รับเลือกตั้งเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในประเทศไทย[16][17][18][19]

ในปี ๒๕๔๕ พันโทหญิง ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล เป็นผู้ดูแลการก่อตั้ง โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง กระทรวงกลาโหม

ประวัติ พันโทหญิง ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล เกิดเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๐๙ [20]มีชื่อเล่นว่า ปราง เป็นบุตรีของ ฯพณฯ นายสุขวิช รังสิตพล [21]ผู้ว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)คนที่๕[22]และประธานองค์การรถไฟฟ้ามหานครคนที่ ๓ [23],รองนายกรัฐมนตรีรัฐบาล ชวน ๑ และ รัฐบาล ชวลิต,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐบาลบรรหาร และ รัฐบาลชวลิต กับ นางผิวผ่อง ณรงค์เดช รังสิตพล น้องสาวของประสิทธิ์ ณรงค์เดช,เกษม ณรงค์เดช[24] และ พี่สาวของ ดวงใจ สุวรรณมาศ ภักดีภูมิ ภรรยา พลตำรวจเอกโกวิท ภักดีภูมิ[25][26][27] มีน้องสาวและน้องชายอย่างละ1คนคือ

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง นาวาตรีหญิง ฐิติพร รังสิตพล สุวัฒนะพงศ์เชฏ มีชื่อเล่นว่า อาจารย์ประจำภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล รามาธิบดี[28][29][30]สมรสกับ นายแพทย์สุบรรณ สุวัฒนะพงศ์เชฎ กุมารแพทย์ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท [31]นาย ณัฐพล รังสิตพล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)กระทรวงอุตสาหกรรม[32][33]สมรสกับ นางไรรัตน์ รังสิตพล ผู้ประสานงานโครงการประจำประเทศไทย องค์การเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ[34]

สมรสกับ นายสิทธินันท์ มานิตกุล[5]

การศึกษา พันโทหญิง ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล[35] เริ่มการศึกษา

ชั้นอนุบาลที่โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กชั้นประถมและมัธยมต้นโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย[36]ชั้นมัธยมปลายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน (สอบเทียบ)[37]เศรษฐศาสตร์บัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย[38]คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโคโลราโด(โบลเดอร์), รายนามบุคคลที่มีชื่อเสียงจากมหาวิทยาลัยโคโลราโด(โบลเดอร์)บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยดัลลัส รายนามบุคคลที่มีชื่อเสียงจากมหาวิทยาลัยดัลลัส[39][40]

ประวัติการรับราชการทหาร แก้ไข

พันโทีหญิง ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล เครื่องแบบทหารบก.pngพุทธศักราช ๒๕๓๑ - ๒๕๓๖ ได้รับพระราชทานยศ ร้อยตรี - ร้อยโท แผนกทูตทหาร กองวิเทศสัมพันธ์ กรมข่าวทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุดพุทธศักราช ๒๕๓๗ - ๒๕๓๘ กองการทูตฝ่ายทหารต่างประเทศ สำนักวิเทศสัมพันธ์ กรมข่าวทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด[41]พุทธศักราช ๒๕๓๘ - ๒๕๓๙ โฆษกกระทรวงกลาโหมคนแรก รัฐบาลนายกรัฐมนตรีบรรหาร ศิลปอาชา[42]พุทธศักราช ๒๕๔๐ ลาออกจากราชการทหาร

ในฐานะโฆษกกระทรวงกลาโหมคนแรก(ปี๒๕๓๘) พันโทหญิง ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล ประสบความสำเร็จในการนำเสนอการปฏิรูประบบทหารเกณฑ์[43] ในสมัยรัฐบาลนายกรัฐมนตรีบรรหาร ศิลปอาชา พันโทหญิงฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล พันโทหญิง ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุลเสนอให้ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในขณะนั้น ใช้อำนาจตาม พระราชบัญญัติสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพ.ศ. ๒๕๓๙ ทำให้ทหารเกณฑ์ได้รับเบี้ยเลี้ยง เท่ากับค่าแรงขั้นต่ำเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อแก้ไขปัญหาการหนีทหาร ในอดีตมีคดีการหนีทหารของบุคคลมีชื่อเสียงในสังคมหลายคดี รวมถึงคดีหนีทหารของบุคคลทั่วไป เพราะทหารเกณฑ์ไม่มีค่าตอบแทน

การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอนุมัติงบประมาณหลายพันล้าน [44]เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยเลี้ยทหารเกณฑ์มีหลายฝ่ายไม่เห็นด้วย ทำให้ พันโทหญิง ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุลนายเสนาะ เทียนทองโจมตีว่าการที่ขออนุมัตินโยบายดังกล่าวสำเร็จเป็นเพราะความสัมพันธ์ส่วนตัว[45] นายเสนาะ เทียนทอง เป็น รัฐมนตรีว่ากระทรวงมหาดไทย ขณะที่นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ดูแลการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และขออนุมัติขยายเวลาส่งมอบพื้นที่เหนือถนน เป็นเวลา 11 เดือนจนเป็นเหตุให้เกิดคดีค่าโง่ทางด่วน[46]

คณะทำงานโฆษกกระทรวงกลาโหมของ พันโทหญิงฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล เพื่อความก้าวหน้าของกองทัพ ได้เสนอ

1) การแต่งตั้ง นายพลหญิงเพื่อความเท่าเทียมกันในสาขาวิชาชีพ เฉพาะที่สตรีมีบทบาทสำคัญ และท่านผู้หญิง[[อภิรดี ยิ่งเจริญ]] ได้รับการแต่งตั้งเป็นคนแรก เมื่อ 23 เมษายน 2540http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2540/B/008/2.PDF

2)โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการกระทรวงกลาโหม เพื่อปรับลดขนาดของข้าราชการและเพิ่มประสิทธิภาพ ตามมติคณะรัฐมนตรี 19 สิงหาคม 2540

http://digi.library.tu.ac.th/thesis/po/0038/08CHAPTER_3.pdf

การทำงานการเมือง [47]

พันโทหญิง ฐิฎา ดำรงตำแหน่งในทางการเมืองตามลำดับคือ[48]

รองโฆษกพรรคความหวังใหม่พ.ศ. ๒๕๔๐รองเลขาธิการ พรรคความหวังใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๐ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ ในการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๔ สังกัดพรรคความหวังใหม่[49]ได้รับตำแหน่งเป็น กรรมาธิการทหาร กรรมาธิการสิทธิเด็ก สตรี และเยาวชน สภาผู้แทนราษฏรพ.ศ. 2545พรรคความหวังใหม่ ได้ยุบพรรคเข้ารวมกับพรรคไทยรักไทย พ.ท.หญิงฐิฏา จึงย้ายมาสังกัดพรรคประชาธิปัตย์พ.ศ.ได้รับตำแหน่งเป็นรองประธานกรรมาธิการ กิจการสภา และ กรรมาธิการทหาร สภาผู้แทนราษฏรพ.ศ. 2547 ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ปีพศ. ๒๕๔๔ พันโทหญิง ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล เป็นนายทหารหญิงคนแรกที่ได้รับเลือกตั้งเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในประเทศไทย[50][51][52][53]

ในปี ๒๕๔๕ พันโทหญิง ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล เป็นผู้ดูแลการก่อตั้ง โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง กระทรวงกลาโหม

พันโทหญิง ฐิฏา รังสิตพล(ผู้พันปราง).jpgพันโทหญิง ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล ผู้ดูแลการก่อตั้ง โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง.jpgลูกสาว คุณพ่อ สุขวิช รังสิตพล 1.jpgลูกสาว คุณพ่อสุขวิช รังสิตพล.jpg

Thita Rangsitpol Manitkulโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ผู้พันปรางโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองค่ายสีหราชเดโชชัย.jpg

พันโทหญิง ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุลดูแลการก่อตั้งโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง คือการนำเด็กและเยาวชนที่ติดยาเสพติดเข้ารับการอบรมในค่ายทหารทั่วประเทศไทย และผลักดันพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ซึ่งมีสาระคือ ผู้ที่เสพย์ยาเสพติดจะต้องเข้าบำบัดที่สถานที่เพื่อการฟื้นฟู แต่ในช่วงเวลานั้นผู้ที่ต้องเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดซึ่งอยู่ในข่ายผู้ติดยาเสพติดเป็นจำนวนมาก ทำให้สถานฟื้นฟูที่เปิดดำเนินการอยู่ไม่เพียงพอรองรับ กระทรวงกลาโหม จึงให้ความร่วมมือ ทั้งสถานที่และบุคคลากร ตามภาคต่างๆ ปัจจุบันนอกจากกระทรวงกลาโหม ยังมีในส่วนของกระทรวงยุติธรรม และกระทรวงมหาดไทย รวมถึงวิทยาลัยลูกผู้ชาย

(นอกจากภาระกิจหลักในด้านความมั่นคงทั้งภายนอก และภายใน ที่กระทรวงกลาโหมดูแลและป้องกันประเทศแล้วในยามประเทศชาติว่างเว้นจากศึกสงครามนอกจากการฝึกและการเตรียมความพร้อม ทหารยังมีภาระกิจรองที่ดูแลพี่น้องประชาชนจากภัยพิบัติต่างๆภัยธรรมชาติ ภัยจากยาเสพติดโครงการหนึ่งที่กระทรวงกลาโหมดำเนินการร่วมกับกรมราชทัณฑ์คือโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองที่นำนักโทษในคดียาเสพติดไม่ร้ายแรงเข้าอบรมวิชาชีพ นักเรียนโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองจะได้รับการอบรมวิชาชีพเพื่อให้โอกาสในชีวิตอีกครั้งนักเรียนโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองส่วนใหญ่หันไปประกอบอาชีพสุจริตและไม่หันกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก ปี2561โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองดำเนินการมาเป็นปีที่16 มีการต่อยอดขยายเป็นโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองที่กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรมดูแลเรียกว่า วิทยาลัยลูกผู้ชาย และ โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง สังกัด กระทรวงสาธารณสุข ‘’’พันโทหญิง ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุลป็นผู้ดูแลการก่อตั้งโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองในค่ายทหารทั่วประเทศไทย ในปีพุทธศักราช 2545[54][55]

การยุบพรรคความหวังใหม่รวมกับพรรคไทยรักไทย [56][57][58]

หลังจากนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร ชนะการเลือกตั้งและได้เป็นนายกรัฐมนตรีในปี 2544 มีการควบรวมพรรคความหวังใหม่กับพรรคไทยรักไทย พรรคความหวังใหม่ได้เข้าร่วมรัฐบาล หลังจากนั้นไม่นาน มีการควบรวมพรรคความหวังใหม่ เข้ากับ พรรคไทยรักไทย[59] โดยที่สมาชิก พรรคความหวังใหม่ ส่วนใหญ่ไปเข้าร่วมกับ พรรคไทยรักไทย(พรรครัฐบาล)พร้อมกับ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ หัวหน้าพรรค ยกเว้น พันโทหญิงฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล [60] เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรคนเดียวในประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่ย้ายจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรฝ่ายรัฐบาล ที่สามารถมีตำแหน่งและผลประโยชน์ทางการเมือง ไปสังกัดพรรคประชาธิปัตย์พรรคการเมืองฝ่ายค้าน [61]

===การปฏิรูปวิธีการเกณฑ์ทหาร กระทรวงกลาโหม ประเทศไทย ๒๕๔๐===

๑) “การปฏิรูปกองทัพสมัยรัชกาลที่ ๕(ยกเลิกระบบทาสและระบบไพร่เป็นระบบการเกณฑ์ทหาร)”

ที่มา หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ร.5 ก13.6/26 เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลท่ี 5 กระทรวงกลาโหม เรื่อง สารตรา กรมหมื่นดำรงราชานุภาพถึงพระยาภักดีณรงค์ (7 สิงหาคม 122) การปรับปรุงกองทัพบกของไทยตามแบบตะวันตก ต้ังแต่ พ.ศ. 2394-2475.

ที่มา พระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหาร พ.ศ. 2460, มาตรา 33-34. ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 34 (วันท่ี 27 มิถุนายน 2460), หน้า 281-284.

การเกณฑ์ทหารของรัฐไทยโบราณเป็นไปในลักษณะที่ทุกคนอยู่ภายใต้ความสัมพันธ์อุปถัมภ์ ระหว่างขุนนางและไพร่ หมายความว่าชายไทยทุกคน มีหน้าที่ต้องทำงานให้รัฐผ่านการทำงานให้ขุนนาง (ระบบไพร่)ที่มา หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ร.5 ก13.2/21 เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงกลาโหม เรื่องรายงานประชุม เรื่องทหาร (30 พ.ย. – 3 ธ.ค. 120

ไพร่หลวงก็ต้องทำงานรับใช้ พระมหากษัตริย์ หรือบางคนไม่ต้องการทำงานรับใช้ ก็สามารถจ่ายเงินให้แก่ขุนนางเพื่อแลกกับการไม่ต้องถูกเกณฑ์แรงงานที่มา พระราชบัญญัติลักษณเกณฑ์ทหาร รัตนโกสินทร ศก 124, พระราชปรารภ. ราชกิจจานุเบกษา (วันที่ 3 กันยายน 124).

เมื่อโลกมีความก้าวหน้าทางด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ทำให้ลักษณะการเกณฑ์ทหาร แบบเดิมได้ทหารท่ีไม่มีความสามารถในการใช้อาวุธสมัยใหม่ และรัฐไทยกำลังเผชิญกับปัญหา ของการก่อกบฏภายในราชอาณาจักรและการคุกคาม ของลัทธิล่าอาณานิคม ส่งผลให้รัฐไทยจำต้องปรับตัว

การปรับตัวของรัฐไทย คือการปฏิรูปกองทัพให้ ทันสมัย โดยการสร้างกฎเกณฑ์การเกณฑ์ทหาร แบบใหม่หรือการปฏิรูปกองทัพ

ที่มา หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ร.5 ก 13 3/6 เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลท่ี 5 กระทรวงกลาโหม เรื่อง พระราชบัญญัติ เก็บคนเป็นทหาร (14 ตุลาคม 121 – 26 ธันวาคม 127).

“พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗”https://th.m.wikisource.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.%E0%B9%92%E0%B9%94%E0%B9%99%E0%B9%97

๒) “แนวทางการปฏิรูปกองทัพในยุคการปฏิรูปการเมืองและการปฏิรูปการศึกษา(รัฐบาลนายกรัฐมนตรี บรรหาร ศิลปอาชา ที่เริ่มให้ค่าเบี้ยเลี้ยงเท่าค่าแรงขั้นต่ำ เพื่อการแก้ไขปัญหาการหนีทหาร ตามข้อเสนอของ พันโทหญิง ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล โฆษกกระทรวงกลาโหมคนแรก ดำรงตำแหน่งระหว่างปี (๒๕๓๘-๒๕๔๐)”

พันโทหญิงฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล เสนอทางแก้ปัญหาการหนีทหาร โดยขอให้กระทรวงกลาโหมประกาศให้ค่าเบี้ยเลี้ยงทหารเกณฑ์เท่ากับค่าเเรงขั้นต่ำ ใน ‘’รัฐบาลนายกรัฐมนตรี บรรหาร ศิลปอาชา’’

ที่มา https://www.govserv.org/TH/Bangkok/1884819291741952/Ministry-of-Defence—Thailand

ทำให้เกิดการสมัครเป็นทหารเกณฑ์โดยสมัครใจเป็นครั้งแรกในประเทศไทย และมีผลต่อเนื่องให้กระทรวงกลาโหมในปี ๒๕๔๐ มีแนวทางการคัดเลือกทหารโดยสมัครใจร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ

ความแตกต่างกัน ในกรณีของ ‘’’ การเกณฑ์ทหาร ‘’’ ของบุคคลที่มีชื่อเสียง ตามระยะเวลาก่อนและ หลัง นโยบายการเกณฑ์ทหารที่ได้รับเบี้ยเลี้ยงเท่าค่าแรงขั้นต่ำ

1) ที่มา The 27th Priminister Conscription Case(before Consprition Act)http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/516509

2) ที่มา The Thai Celebrity Case (before Conscription Act)https://www.matichon.co.th/entertainment/news_95017

3) ที่มา The Korean Celebrity (after Conscription Act)https://www.thairath.co.th/content/1252322

4) ที่มา The Thai Celebrity (after Conscription Act)https://www.sanook.com/news/1776210/</ref>

การปฏิรูปกองทัพของไทย คือการปฏิรูปแนวทางการคัดเลือกทหารให้เป็นไปโดยสมัครใจ นโยบายของรัฐบาลที่แถลงในรัฐบาลเมื่อปี ๒๕๔๐

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม(๒๕๓๘-๒๕๔๐)แถลงต่อรัฐสภาในวันพุธท่ี ๑๑พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๙ ซึ่งการแถลงการณ์ครั้งนั้นได้กล่าวถึงแนวนโยบาย ด้านความมั่นคง ที่ได้มีข้อเสนอใหม่ที่ ให้ปรับปรุงระบบการคัดเลือกทหารให้เป็นไปด้วยความสมัครใจ ดังนี้

“…๑๐.๑ นโยบายด้านการรักษาความมั่นคงของรัฐ…

๑๐.๑.๔ ปรับปรุงระบบการคัดเลือกทหารใหเ้ ป็นไป ด้วยความสมัครใจ

๑๐.๑.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนให้กองทัพ มีส่วนร่วมในการ ช่วยผลิตกำลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการ ฝึกอาชีพให้แก่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทหาร…”( ตามข้อตกลงระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ(สุขวิช รังสิตพล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ๒๕๓๘-๒๕๔๐ และกระทรวงกลาโหม(พันโทหญิง ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล โฆษกกระทรวงกลาโหม ๗ เมษายน ๒๕๔๐)ที่มา https://web.archive.org/web/20181103132322/http://www.moe.go.th/main2/new05.htm

ภายหลังการประกาศนโยบายต่อรัฐสภา(๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๙)

กระทรวงกลาโหม ได้รายงาน ความคืบหน้าถึงแนวทางใหม่ของระบบการคัดเลือกทหารว่า กระทรวงกลาโหมได้ดำเนินการจัดระบบงานทหารกองประจำการอาสาสมัครขึ้น ให้มีผล บังคับใช้ต้ังแต่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๐ และคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๐

เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องสนับสนุน และปฏิบัติตามแผนงานทหารกองประจำการอาสาสมัคร

มีคณะกรรมการอำนวยการ แผนงานทหารกองประจำการอาสาสมัคร

รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานกรรมการ

ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กรรมการทำหน้าที่ช่วยประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้แผนงานทหารกองประจำการอาสาสมัคร บรรลุวัตถุประสงค์เป็นผลสำเร็จตามนโยบาย

นอกจากนี้กระทรวงกลาโหมได้กำหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์และวิธีการในการรับสมัครตามความ ต้องการของเหล่าทัพการคัดเลือกทหารแนวทางใหม่ได้จัดระบบการฝึกและระยะเวลาประจำการทั้งหมด ๔ปี โดยปีที่ ๑-๒ จะได้รับการฝึกตามหลักสูตรขั้น สูงสุด สอดแทรกการศึกษาและฝึกวิชาชีพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (สุขวิช รังสิตพล) https://web.archive.org/web/20181103132322/http://www.moe.go.th/main2/new05.htm

ปีที่ ๓-๔ จะเป็นการฝึกทบทวนและส่งเสริม ด้านการศึกษาและวิชาชีพเพื่อเตรียมการเข้าสู่การ ประกอบอาชีพหลังจากปลดประจำการต่อไป ซึ่งใน แผนงานทหารอาสาสมัครได้วางมาตรการจูงใจให้ประชาชนสมัคร เป็นทหาร คือ

เรื่องการศึกษา การฝึกวิชาชีพ กับสิทธิและค่าตอบแทนต่างๆ เป็นต้น ท้ังนี้ระบบการ คัดสรรรูปแบบใหม่ได้วางแผนว่าจะเริ่มเปิดรับสมัคร คู่ขนานกับทางเลือกระบบเดิม

เกิดวิกฤตเศรษฐกิจคร้ังใหญ่ พ.ศ. ๒๕๔๐ อันเป็นจุดส้ินสุดของทางเลือกใหม่ของระบบการ เกณฑ์ทหารของไทย

ที่มา บัณฑิตย์ สินสถิตย์โรจน์. “ปัญหาการนำนโยบายการเรียกกำลังพลสำรองมาฝึกวิชาทหารไปปฏิบัติ,” ภาคนิพนธ์หลักสูตร รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540.

ที่มา ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 114 (3 มิถุนายน 2540)

ที่มา คำตอบกระทู้ถาม ของนายวิชัย โถสุวรรณจินดา สมาชิกวุฒิสภา “เรื่อง ระบบการคัดเลือกทหาร,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 วันท่ี 7 สิงหาคม 2540

===โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง กระทรวงกลาโหม===

2545 โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ได้เปิดการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ปีพุทธศักราช 2545 โดยได้เริ่มดำเนินการ ตั้งแต่รัฐบาล ‘’’นายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร’’’ (คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 119/2544 ลงวันที่ 31 พ.ค.44 เรื่อง แนวทางการใช้พลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติด )

http://fileserver.idpc.net/library/downloadFile.php_%20(1).pdf

2545 กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองบัญชาการทหารสูงสุด และ กระทรวงกลาโหม ได้ร่วมมือกับ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม จัดตั้งโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง ในค่ายทหารทั่วประเทศไทย โดยมี ‘’’พันโทหญิงฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล’’’สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในขณะนั้น เป็นผู้ดูแลการก่อตั้ง ระยะเวลาการฝึกอบรมรุ่นละ ๓ เดือน จำนวน ๒ รุ่น เพื่อดำเนินการพื้นฟู ผู้ต้องขังใกล้จะครบกำหนดปล่อยตัวในคดียาเสพติดเเละคดีไม่ร้ายเเรง เพื่อระบายความเเออัดในเรือนจำ เนื่องจากในขณะนั้นมีคดีเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นจำนวนมากhttps://www.govserv.org/TH/Bangkok/1884819291741952/Ministry-of-Defence—Thailand

รวมทั้งเพื่อรองรับงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จากกรมราชทัณฑ์ การทรวงยุติธรรม มีระยะเวลาในการบำบัดและฟื้นฟูเพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจ สภาพร่างกาย สร้างจิตสำนึกที่ดี ให้เกิดความเข้าใจในโทษและพิษภัยของยาเสพติด ตลอดจนการเปลี่ยนพฤติกรรมให้สามารถเลิกเสพยาเสพติดได้พร้อมที่จะกลับไปใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัว ชุมชน สังคมได้อย่างปกติสุข

นักเรียนที่จบการฝึกอบรมต้อง ปฏิญาณตน ว่าจะเป็นพลเมืองดีของชาติ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และไม่หวนคืนกลับไปสู่ยาเสพติดทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นผู้เสพ ผู้จำหน่าย ในทุกกรณี และได้ร่วมกันดื่มน้ำสาบาน ถ้ายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ขอให้ต้องคมหอก คมดาบ และศาตราวุธทุกชนิดอีกด้วย

โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองกองทัพบก

*ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง พล.ร.๑๑

*ศูนย์วิวัฒน์พลเมืองศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิสร จังหวัดสระบุรี

*ศูนย์วิวัฒน์พลเมืองกรมทหารพรานที่ ๒๖ จังหวัดนครราชสีมา

*ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์

*ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง มทบ.๒๓

*ศูนย์วิวัฒน์พลเมืองศูนย์สงครามพิเศษ

*ศูนย์วิวัฒน์พลเมืองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๒

*ศูนย์วิวัฒน์พลเมืองกรมการสัตว์ทหารบก

*ศูนย์วิวัฒน์พลเมืองกองพลทหารราบที่ ๙

*ศูนย์การทหารราบ (ค่ายธนรัชต์) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

*ค่ายสุริยพงษ์ จังหวัดทหารบกน่าน จังหวัดน่าน

*ค่ายจักรพงษ์ จังหวัดปราจีนบุรี

*ค่ายไพรีระย่อเดช จังหวัดสระแก้ว

*ค่ายพระนั่ง เกล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

*ค่ายวชิรปราการ จังหวัดทหารบกตาก. จังหวัดตาก

*ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

*ค่ายบดินทร์เดชา จังหวัดยโสธร

กรมทหารม้าที่ 4 จังหวัดสระบุรี

กรมทหารม้าที่ 5 จังหวัดสระบุรี

โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองกองทัพเรือ

โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองกองทัพเรือ ๑

โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองกองทัพเรือ ๒

โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองกองทัพเรือ ๓

โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองกองบัญชาการทหารสูงสุด

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 จังหวัดอำนาจเจริญ

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53 จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 55 จังหวัดชัยภูมิ (ภูเขียว)

http://www.rtadrc.com/index.aspx?pid=557c5587-7f65-4014-a6d0-

3fa5442bac1ehttps://sites.google.com/site/wiwatinfantrydivision11/khwam-pen-ma

http://www.dmc.tv/page_print.php?p=/Sriracha.html

โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองแบบพิเศษกองทัพอากาศ กองทัพอากาศ

ศูนย์ฟื้นฟูฯ บน. ๕๖ (สงขลา)

ศูนย์ฟื้นฟูฯ โรงเรียนการบิน (นครปฐม)

ศูนย์ฟื้นฟูฯ กองทัพอากาศทุ่งสีกัน (กรุงเทพมหานคร)

ศูนย์ฟื้นฟูฯ กองบิน ๔๖ (พิษณุโลก)

ศูนย์ฟื้นฟูฯ อาคาร ๕๐๑๗ (AIR HOUSE) (กรุงเทพมหานคร)

ศูนย์ฟื้นฟูฯ กองบิน ๕ (ประจวบคีรีขันธ์)

ศูนย์ฟื้นฟูฯ กองบิน ๒๑ (อุบลราชธานี)

ศูนย์ฟื้นฟูฯ กองบิน ๔ (นครสวรรค์)

ศูนย์ฟื้นฟูฯ กองบิน ๔๑ (เชียงใหม่)

ศูนย์ฟื้นฟูฯ กองบิน ๒ (ลพบุรี)

ศูนย์ฟื้นฟูฯ กองบิน ๑ (นครราชสีมา)

ศูนย์ฟื้นฟูฯ กองบิน ๒๓ (อุดรธานี)

โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองแบบพิเศษกองทัพเรือฐานทัพเรือสัตหีบ

https://sites.google.com/a/eisth.org/kruchanok/sukhsuksa-laea-phlsuksa-m-2-58/hnwy-kar-reiyn-ru-thi8?tmpl=%2Fsystem%2Fapp%2Ftemplates%2Fprint%2F&showPrintDialog=1

โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองแบบพิเศษ ห้วงเวลาที่ผ่านมามีผู้ท่ีต้องเข้ารับการฟื้นฟู สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดอยู่ในข่ายผู้ติดยาเสพติด รุนแรง (Hard Core) เป็นจําานวนมาก ทําาให้สถานที่ ฟื้นฟูที่เปิดดําเนินการอยู่ไม่เพียงพอรองรับกับปริมาณ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จึงจําเป็นต้องเปิดสถานท่ีฟื้นฟูแบบ ควบคุมตัวเข้มงวดเพิ่มขึ้น โดยขออนุญาตกองทัพเรือ ขอใช้เรือนจําฐานทัพเรือสัตหีบ ปรับปรุงสถานที่สำหรับ ใช้ดําเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดรุนแรง (Hard Core) ใช้ช่ือว่า “โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองแบบพิเศษ” โดยข้ึนการบังคับบัญชากับ ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด

ขอบเขตการให้บริการ

๑. ฟื้นฟูสมรรถภาพผตู้ติดยาเสพติดแบบ ควบคุมตัวเข้มงวดพิเศษ แก่ผู้ป่วยตามพระราชบัญญัติ ฟื่นฟูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดพ.ศ. ๒๕๔๕ ตามมาตรา ๑๙

๒. ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดด้วยวิธีชุมชน บําบัดแบบผสมผสานวินัยทหารและศีลธรรม

๓. การฟื้นสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จํานวน ๒๐๐ คนต่อปี

๔. ฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจแก่ผู้เข้ารับการ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ โดยมีระยะเวลาฟื้นฟู ๑๘๐ วัน

๕. มีการฝึกอาชีพพื้นฐานเพื่อให้ เกิดทักษะและเป็นแนวทางการประกอบอาชีพ

๖. ให้การดูแลและรักษาพยาบาลเบื้องต้น เมื่อมีการเจ็บป่วยที่ไม่รุนแรง

โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองกองทัพเรือแบบพิเศษ ต้ังอยู่ในเรือนจําฐานทัพเรือสัตหีบ เบอร์โทรติดต่อ ๗๒๔๑๘ ตัวอาคาร กองบังคับการ โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง อยู่นอกเรือนจำส่วนเรือนนอนของผู้ติดยาอยู่ ด้านใน เป็นตึก ๒ ชั้น ช้ันล่างไว้สํากรับนอน ชั้นบนไว้ สาํหรับทำกิจกรรมกลุ่มบำบัด รอบอาคารเป็นสนามหญา้ มีพื้นท่ีกว้างพอสมควรปลูกหญ้าเขียวขจี โดยมีไว้สำหรับ ฝึก การเข้าแถวและระเบียบวินัย มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้น่าอยู่ บางพื้นที่ปลูกผักสวนครัว

2545 ปฏิภาณ ปฐวีกานต์ เป็นพี่อุปถัมภ์ ให้กับเยาวชนจากสถานพินิจทั่วประเทศ โครงการโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ค่ายฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตhttps://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%93_%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C

โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองกองทัพเรือได้รับโล่ห์รางวัลจาก กระทรวงยุติธรรมจาก’’’นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ’’’

https://www.ryt9.com/s/prg/928210

===เครื่องราชอิสริยาภรณ์==== พ.ศ. ๒๕๔๗ - Order of the White Elephant - 1st Class (Thailand) ribbon.png เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น 1 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)[62]พ.ศ. ๒๕๔๕ - Order of the Crown of Thailand - 1st Class (Thailand) ribbon.png เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้น 1 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)[63]พ.ศ. ๒๕๔๔ - Order of the White Elephant - 2nd Class (Thailand) ribbon.png เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น 2 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)[64]เชิงอรรถ แก้ไข↑ https://www.govserv.org/TH/Bangkok/1884819291741952/Ministry-of-Defence—Thailand↑ https://static.cambridge.org/resource/id/urn:cambridge.org:id:binary:20180515111551054-0795:S002191181700136X:S002191181700136Xsup001.pdf↑ http://archive.li/uMrWf↑ http://oknation.nationtv.tv/blog/dinsor/2007/05/30/entry-2↑ http://www.thairath.co.th/Content/364183↑ https://sites.google.com/site/wanglangwattana/sisy-kea-thi↑ https://static.cambridge.org/resource/id/urn:cambridge.org:id:binary:20180515111551054-0795:S002191181700136X:S002191181700136Xsup001.pdf↑ http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~sprapant/NAP.htm↑ https://www.thairath.co.th/content/364183↑ http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~sprapant/NAP.htm↑ https://www.ryt9.com/s/refg/6028↑ http://www.kpi-lib.com/multim/ebook6/pln378.pdf↑ http://pong.phayao.police.go.th/militserv1.pdf↑ s:th:การปฏิรูปวิธีการเกณฑ์ทหาร กระทรวงกลาโหม ๒๕๔๐, from Wikisource↑ http://www.tamanoon.biz/tamanoon/example/maprang.htm↑ https://static.cambridge.org/resource/id/urn:cambridge.org:id:binary:20180515111551054-0795:S002191181700136X:S002191181700136Xsup001.pdf↑ http://www.mod.go.th/↑ http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3↑ https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/main.php?filename=index_05↑ http://archive.is/in1GU↑ http://www.kpi-lib.com/multim/ebook6/pln378.pdf↑ http://www.exat.co.th/index.php/th_TH/page/details/158↑ https://www.mrta.co.th/th/about_mrta/all_board/↑ http://prestigeonline.com/th/people/personalities/4-questions-with-the-narongdej-brothers/↑https://www.cattelecom.com/cat/contentManager/423/8/1/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9E%E0%B8%A5+%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4↑ http://www.gistda.or.th/main/th/node/1894↑ http://www.magazinedee.com/home/main/magazinedetail/id/31743-hisoparty-vol-12-no-2-june-2016.html↑ ประวัติ 1) https://urban.cpe.ku.ac.th/ThailandResearch/?nameID=26235↑ http://medinfo2.psu.ac.th/pr/chest2012/file/CV/CV_Thitiporn.pdf↑ http://medinfo2.psu.ac.th/pr/chest2012/file/CV/CV_Thitiporn.pdf↑ http://www.aiglemag.com/home/wind-beneath-moms-wings↑ https://www.khaosod.co.th/newspaper-column/news_1053607↑ http://www.bangkokbiznews.com/pr/detail/42638↑ https://www.matichon.co.th/lifestyle/news_62960↑ http://www.kpi-lib.com/multim/ebook6/pln378.pdf↑ https://sites.google.com/site/wanglangwattana/sisy-kea-thi↑ http://oknation.nationtv.tv/blog/political79-2-1/2016/08/13/entry-2↑https://ipfs.io/ipfs/QmXoypizjW3WknFiJnKLwHCnL72vedxjQkDDP1mXWo6uco/wiki/List_of_Chulalongkorn_University_people.html↑ Mama Luna: University of Dallas. 17. August 2018, archiviert vom Original am 21. August 2018; abgerufen am 21. August 2018 (englisch).↑ http://digi.library.tu.ac.th/newspaper/006/06aug42/3444page1_2_18.pdf↑ http://j2.rtarf.mi.th/↑ https://www.egov.go.th/th/government-agency/33/↑ http://pong.phayao.police.go.th/militserv1.pdf↑ s:th:การปฏิรูปวิธีการเกณฑ์ทหาร กระทรวงกลาโหม ๒๕๔๐, from Wikisource↑ http://www.tamanoon.biz/tamanoon/example/maprang.htm↑ https://www.facebook.com/100014906320945/posts/337610546745820/↑ http://dl.parliament.go.th/browse?value=%E0%B8%90%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%20%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%A5&type=contributor↑ https://open.library.ubc.ca/media/download/pdf/24/1.0165699/1↑ http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~sprapant/NAP.htm↑ http://www.mod.go.th/↑ http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3↑ https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/main.php?filename=index_05↑ https://static.cambridge.org/resource/id/urn:cambridge.org:id:binary:20180515111551054-0795:S002191181700136X:S002191181700136Xsup001.pdf↑ โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง พ.ศ. ๒๕๔๕. Thailand Ministry of Defense ‘s Drug Addiction Rehabilitation Center and Career Training School(established in 2001 - ), from Wikisour↑ s:th:โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๔๕. Thailand Ministry of Defense ‘s Drug Addiction Rehabilitation Center and Career Training School(established in 2001 - ), from Wikisource↑ http://library2.parliament.go.th/ebook/content-er/nopparat.pdf↑ http://archive.li/uMrWf↑ http://doi.nrct.go.th/ListDoi/Download/164133/db8884bbd77a6e28e315279aa274eefd?Resolve_DOI=10.14457/TU.the.2007.12↑ การยุบพรรคซบไทยรักไทย↑ http://oknation.nationtv.tv/blog/dinsor/2007/05/30/entry-2↑ https://www.thairath.co.th/content/490181↑ ราชกิจจานุเบกษาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย (ชั้นสายสะพาย ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๔๖) เล่ม 120 ตอนที่ 19ข วันที่ 1 ธันวาคม 2546↑ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00117203.PDF↑ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00027055.PD

วิกิเพจหมายเลข: 444