สมุนไพรรักษาไทรอยด์หายจริง

สารบัญ

วิธีการหาต้นไม้ยาสมุนไพรและการเตรียมสมุนไพร

…ต้นไม้ยาสมุนไพรตำรับรักษาไทรอยด์ มี 3 ชนิด ได้แก่1.ต้นไม้แดง2.ต้นกรวยป่า3.ต้นนมสาวของภาคอิสานหรือ จะใช้ต้นนมนางของภาคเหนือแทนก็ได้ เพราะมีสรรพคุณทางยาสมุนไพรเหมือนกัน…………………………………………………สถานที่หาต้นไม้ยาสมุนไพร:…ต้นไม้ยาสมุนไพร ในข้อที่ 1 คือต้นไม้แดงและข้อที่ 2 คือต้นกรวยป่า จะหาได้ง่าย จะเกิดในทุกพื้นที่ของทุกภาค ส่วนต้นไม้สมุนไพรในข้อที่ 3 คือ ต้นนมสาว จะหาได้ในภาคอิสาน (เรียกต้นนมสาว) และภาคเหนือ (เรียกต้นนมนาง)……………………………………………………วิธีการเตรียมไม้ยาสมุนไพร:1.ให้ปลอกเปลือกไม้ยาสมุนไพรออก ให้เหลือแต่เนื้อใน2.ให้ตัดไม้ยาสมุนไพรออกเป็นท่อน ความยาวท่อนละ 5 นิ้ว 3.เมื่อตัดไม้ยาสมุนไพรออกเป็นท่อนๆแล้ว ให้ผ่าซีกไม้ยาสมุนไพร ออกเป็น 3 ซีก (ท่อนละ 3 ซีก)4.ให้นำไม้ยาสมุนไพรที่ตัดและผ่าซีกเรียบร้อยดีแล้ว ให้นำออกตากแดด ตากให้เนื้อไม้แห้งสนิท ถ้าวันที่มีแดดแรง ๆ ก็ตากแดด ประมาณ 3 วัน ก็จะแห้ง5.เมื่อไม้ยาสมุนไพรที่นำออกตากแดดแห้งสนิทดีแล้ว ก็ให้นำไม้ยาสมุนไพรทั้ง 3 ชนิด นำมาจัดมัดรวมกันเป็น 1 มัดยาสมุนไพร โดยให้ใช้ไม้ยาสมุนไพรทั้ง 3 ชนิด จำนวนชนิดละ 7 ซีกไม้ รวมเป็น 1 มัด……………………………………………………..วิธีการต้มสมุนไพร:1.ให้ใช้กาต้มน้ำร้อนไฟฟ้า ขนาดบรรจุน้ำได้ 3 ลิตร 2.นำไม้ยาสมุนไพรใส่ลงในกาน้ำร้อนไม้ไฟฟ้า 1 มัด3.เติมน้ำสะอาด 2.5 ลิตร ลงใส่กาน้ำร้อน4.ต้มยาสมุนไพร ประมาณ 45 นาที ก็ใช้ได้5.เมื่อน้ำในกาต้มน้ำหมด ก็ใส่น้ำสะอาดต้มยาสมุนไพรต่อไป 6.ยาสมุนไพร 1 มัด ต้ม รับประทานติดต่อกันได 5 วัน ( ไม่ต้องนำไม้ยาสมุนไพรออกจากกาน้ำ)7.เมื่อยาสมุนไพรครบ 5 วันแล้ว ก็ให้เปลี่ยนยามัดใหม่ต้ม…………………………………………………….ข้อปฏิบัติในการใช้สมุนไพร:1.จะต้องต้มสุนไพรทานติดต่อจำนวน 18 มัด 2.ห้ามขาดการทานสมุนไพรติดต่อกันเกิน 3 วัน3.จะต้องงดอาหารแสลงตามที่แนะนำ……………………………………………………..บอกกล่าว:ผู้เผยแผ่มีเจตนาจะบอกบุญกับผู้ป่วยไทรอยด์ ที่รักษายังไม่หาย ผู้เผยแผ่เคยป่วยไทรอยด์มาก่อนจึงรู้ดีว่าโรคไทรอยด์เป็นโรคที่ทรมานมาก ผู้เผยแผ่เป็นพระสงฆ์ ชื่อ พระสัจจา สุภทฺโท ได้มอบตำรับยาสมุนไพรนี้ให้กับคุณหมอ โกศล แดนตะโคตร์ ได้รับรองเป็นงานวิจัยให้ แลให้หมอยาพื้นบ้าน หมอชาย สอนจันโท เป็นผู้มีอำนาจตามกฏหมายสามารถ ใช้สมุนไพรรักษาผู้ป่วยได้โดยมีหนังสือทางราชการจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามเป็นผู้รับรองเพื่อต้องการให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและเป็นการเผยแผ่อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยไทรอยด์ทั่งแบบเป็นพิษแบบไม่เป็นพิษ ซึ่งสมุนไพรตำรับนี้สามารถรักษาได้ หายขาดได้จริง……………………………………………………..เผยแผ่เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยไทรอยด์:…เพื่อให้ท่านผู้ป่วย ได้ออกหายาสมุนไพรตามที่ได้แนะนำไปแล้ว หรือให้หมอยาสมุนไพรแถวบ้านที่รู้จักให้ออกหาไม้ยาสมุนไพรให้ก็ได้ หากสงสัยต้องการสอบถามเพิ่มเติม ผู้เผยแผ่ยินดีให้คำแนะนำและตอบทุกคำถามแก่ทุกท่าน.……………………………………………….หนังสือรับรอง : เป็นงานวิจัยสมุนไพรไทย แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย ด้านการแพทย์แผนไทย อโรคยาศาลานายโกศล แดนตะโคตร์ บ.ภ.1671 บ.ว.14513 ครูภูมิปัญญาไทย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ บ.หนองบัว ต.เหล่าบัวบาน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม โทร.0-8623-07523 พร้อมหนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๕ โดย นายคิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม รับรองว่า นายชาย สอนจันโท เป็นหมอพื้นบ้านสามารถดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาผู้ป่วยตามหน้าที่กฎหมายตามระเบียบกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ ผู้เผยแผ่มีเจตนาบอกบุญกัลยาณมิตรเพราะทานสมุนไพรแล้วหายป่วยจริง สอบถาม. โทร.0-6132-6959-9 , ไอดีไลน์ : sajjatara

วิกิเพจหมายเลข: 387
  • เขียนโดย sajja tarasee
  • เขียนเมื่อ 
  • แก้ไขเมื่อ