การศึกษา

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง การดำรงชีวิตของพืชของชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 1 หนองบัวลำภู สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ปีการศึกษา 2560

วิกิเพจหมายเลข: 352
  • เขียนโดย PANita SAWNGPHITHAK
  • เขียนเมื่อ 
  • แก้ไขเมื่อ