สระในภาษาอังกฤษ

 • สระในภาษาอังกฤษมี 5 ตัว คือ a e i o u
 • การเทียบเสียงสระ
 • a คือ อา เอ แอ
  • car อ่านว่า คอ (c) + อา (a) + r ไม่ออกเสียง = คาร์ (car)
  • rat อ่านว่า รอ (r) + แอ (a) + ทอ (t) = แรท (rat)
 • e คือ อี เอะ
 • i คือ ไอ อิ
 • o คือ โอ ออ
 • u คือ อุ อะ
วิกิเพจหมายเลข: 35