องค์การบริหารส่วนตำบลตาแกะ

ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลตาแกะ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านตาแกะ ห่างจากที่ว่าการอำเภอ ยะหริ่งทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณ 3 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากถนนหลวง แผ่นดินสายปัตตานี - นราธิวาส ประมาณ 5 กิโลเมตร

เนื้อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตาแกะมีเนื้อที่ประมาณ 8.43 ตารางกิโลเมตร ประมาณ 5,268.75 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้ คือ ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลบางปู ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอยะรัง ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลยามูและตำบลราตาปันยัง ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเมืองปัตตานี

ภูมิประเทศ ลักษณะทั่วไปของตำบลตาแกะ เป็นที่ราบลุ่มมีป่าโกงกางและป่าไม้ยางขึ้น หนาแน่นทางทิศใต้ของตำบล นอกจากนั้นก็มีป่าละเมาะขึ้นกระจายอยู่ทั่วไปทั้งตำบล

จำนวนหมู่บ้าน 4 หมู่บ้าน ดังนี้ 1. บ้านเทียรยา 2. บ้านตาแกะ 3. บ้านฝาง 4. บ้านกุหมัง - จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มทั้งหมู่บ้าน 4 หมู่บ้าน ได้แก่หมู่ที่ 1 - 4 - จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. บางส่วน - หมู่

วิกิเพจหมายเลข: 330
  • เขียนโดย ABT TAKAE YARING
  • เขียนเมื่อ 
  • แก้ไขเมื่อ