การใช้คอมพิวเตอร์

ข้อควรระวังในการใช้คอมพิวเตอร์ เมื่อพุดถึงคอมพิวเตอร์เราก็จะมักนึกถึง เกม หรือการงานต่างๆและจะนั่งอยู่หน้าจอคอมนานเกินไปโดยไม่รู้ตัวว่าได้รับอันตรายมากมาย ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันสูงมาก จนทำให้วิถีการทำงาน และการดำเนินชีวิตของคนเปลี่ยนแปลงไป จนทำให้คนจำนวนไม่น้อยใช้เวลาในโลกของการออนไลน์ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พอ ๆ กับที่ใช้เวลาทำสิ่งต่าง ๆ บนโลกจริง หรือหลายคนอาจจะมากกว่า อินเทอร์เน็ตเป็นระบบเครือข่ายเปิดที่ใครๆก็สามารถเข้าไปใช้งานได้ จึงเป็นเรื่องยากที่จะควบคุมการใช้งานของผู้ที่จะเข้าไปใช้อินเทอร์เน็ตได้ มารยาทในการใช้อินเทอร์เน็ต เรียกว่าบัญญัติ 10 ประการของการใช้อินเทอร์เน็ตก็ได้ โดยอาจารย์ยืน ภู่วรวรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร1. ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทำร้าย หรือละเมิดผู้อื่น2. ต้องไม่รบกวนการทำงานของผู้อื่น3. ต้องไม่สอดแนม แก้ไข หรือเปิดดูแฟ้มข้อมูลของผู้อื่น4. ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร5. ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์สร้างหลักฐานที่เป็นเท็จ6. ต้องไม่คัดลอกโปรแกรมของผู้อื่นที่มีลิขสิทธิ์7. ต้องไม่ละเมิดการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์โดยที่ตนเองไม่มีสิทธิ์8. ต้องไม่นำเอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน9. ต้องคำนึงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสังคมที่เกิดจากการกระทำของท่าน10. ต้องใช้คอมพิวเตอร์โดยเคารพกฎระเบียบ กติกา และมีมารยาท เราไม่ควรอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์มากเกินไปเพราะอาจทำให้เราสายตาสั้นหรืออันตรายมากมาย

วิกิเพจหมายเลข: 315
  • เขียนโดย mix kuy
  • เขียนเมื่อ 
  • แก้ไขเมื่อ