ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครูผู้ช่วย

วิชาชีพครูผู้ช่วยถือเป็นวิชาชีพที่มีเกียรติและได้รับการยกย่องกันในสังคม เพราะเป็นอาชีพที่สร้างคนให้กับสังคม
ครูผู้ช่วยมีหน้าที่ในการสอนวิชาความรู้ หลักการคิดการอ่าน รวมถึงการปฏิบัติและแนวทางในการทำงานให้กับนักเรียน โดยวิธีในการสอนก็จะแตกต่างกันออกไปโดยคำนึงถึงพื้นฐานความรู้ ความสามารถ และเป้าหมายของนักเรียนแต่ละคน ครูผู้ช่วยจึงต้องมีความรับผิดชอบเป็นอย่างสูงตามมา

วิกิเพจหมายเลข: 288