คำที่ใช้ บัน บรร

สารบัญ

บทกลอนคำที่ออกเสียง บัน และเขียน บัน

แบบที่ 1

บันดาล ลงบันได บันทึกให้ ดูจงดี

รื่นเริง บันเทิงมี บันลือลั่น สนั่นดัง

บันโดย บันโหยไห้ บันเหินไป จากรวงรัง

บันทึง ถึงความหลัง บันเดินนั่ง นอนบันดล

บันกวด เอาลวดรัด บันจวบจัด ตกแต่งตน

คำบัน นี้ฉงน ระวังปน กับ ร หัน

แบบที่ 2

บันทึก ระลึกไว้ บันดาลให้ ใจรื่นเริง

สุขสันต์ ร่วมบันเทิง บันลือเลื่อง เรื่องมายา

บันได ไต่ระวัง หากพลาดพลั้ง อาจเจ็บขา

เขียน บัน ต่างบรรดา อีกบัญชา ควรระวัง

บทกลอนคำที่ออกเสียง บัน แต่เขียน บรร

บรรจง บรรจุใส่ บรรทุกไว้ บรรดามี

บรรเจิด บรรลุที บรรทัดดี สุดบรรยาย

บรรพต กำหนดแน่ บรรหารแก้ รู้ความหมาย

คำ บรร มีมากมาย เลือกมาใช้ ให้เหมาะสม

บรรจุ อีกบรรดา บรรเทามา หาบรรยาย

บรรลุ ไม่วุ่นวาย บรรลัยตาย บรรเจิดงาม

บรรจบ บรรทมน้อน บรรจงก่อน บรรหารตาม

บรรทัด บรรทุกน้ำ บรรพต ข้าม บรรชา

บรรพชาสามเณรน้อย บรรเจิดค่อยบรรจงไส่

บรรลุ บรรจุไว้ บรรเลงให้ไพเราะดัง

วิกิเพจหมายเลข: 128