ดร. วุทธิศักดิ์ โภชนุกูล

อาจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
Usernamewutedtech
สมาชิกเลขที่15846
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

การศึกษา

 • :: ประถมศึกษาปีที่ ๖
  (โรงเรียนเทศบาล ๒ (อ่อนอุทิศ) สงขลา)
 • :: มัธยมปีที่ ๓
  (โรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลา)
 • :: ประกาศนียบัตรนาฏศิลป์ชั้นกลาง วิชาเอกปี่พาทย์
  (วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช)
 • :: อนุปริญญาวิทยาศาสตร์
  (วิทยาลัยครูยะลา)
 • :: B.Ed.(Educational Administration)
  (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)
 • :: M.Ed.(Educational Technology and Communications)
  (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
 • :: Ed.D.(Educational Leadership and Innovations)
  (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)