วิสารดา

ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน
Usernamewisarada
สมาชิกเลขที่26573
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดลำพูน จบปริญญาตรีสาขาชีววิทยา (วท.บ.) จากมหาวิทยาลัยนเรศวร (มศว.พิษณุโลกในยุคนั้น) หลังเรียนจบทำงานจริงจังที่ บ.เซาท์อีทเอเซียนเพคเกจจิ้งแอนด์แคนนิ่ง จ.สมุทรปราการ ตำแหน่งคิวซีซูเปอร์ไวเซอร์ ตรวจสอบคุณภาพอาหารกระป๋องสำหรับส่งออก จากนั้นก็มาสอบบรรจุครูและได้เป็นครูที่โรงเรียนลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ และได้ลาราชการเรียนต่อปริญญาโทเต็มเวลาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาพันธุศาสตร์ (วท.ม.) เนื่องจากยังไม่มีวุฒิครูจึงได้เรียนเพิ่มที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขา การวัดและประเมินผลการศึกษา เคยได้รับทุนวิจัย สกว.ในโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นศึกษาเรื่อง ความหลากหลายของโปรโตซัวในแหล่งน้ำในท้องถิ่น (ที่อำเภอลำปลายมาศ) ปี 48-51 อยู่อ.ลำปลายมาศประมาณ 18 ปี ตอนนี้ย้ายมารับราชการที่โรงเรียนจักรคำคณาทรจังหวัดลำพูนได้ประมาณ 2 ปีแล้ว (มิ.ย.55) ชอบอาชีพครูมากคะ