วีระ ณ บ่อหลวง


ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Username
weera_007
สมาชิกเลขที่
47863
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

ชีวประวัติโดยย่อ

ชื่อ  วีระชาติ  ทาลึ

จบ  การศึกษา อนุบาล-ม.ต้น ร.ร. บ้านบ่อหลวง ต.บ่อลหวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

จบ  การศึกษา ม.ปลาย ร.ร. ธรรมราชศึกษาเชียงใหม่ (วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร)

จบ  การศึกษา ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยพลศึกาาเชียงใหม่
                  (ปัจจุบันเป็น สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่)

จบ  การศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาการจัดการ เอก รัฐประศาสนศาสตร์
                                มหาวิทยาสุโขทัยธรรมาธิราช

ปัจจุบัน  กำลังจะศึกษาต่อ ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ ม.รามคำแหง

อาชีพในฝัน  อยากเป็นปลัดอำเภอ หรือ อัยการ

---------------------------------------------------------------------------------

ปัจจุบัน  ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด พนักงานมหาวิทยาลัย ประจำ
             ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่ปรึกษา  อาจารย์นพพร  เพียรพิกุล ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สังคม  ชอบช่วยเหลือสังคม เกือบจะทุกอย่าง เช่น ปลุกป่า เก็บขยะ ปัญหาวัยรุ่นตีกัน
          ด้านการศึกษา บริจาคสิ่งของแก่ผู้ด้อยโอกาศ เป็นต้น
          ปัจจุบันเป็น ประธานกลุ่มอนุรักษ์ดิน ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม ตำบลบ่อหลวง
          อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่  ภาระกิจ : กลุ่มอนุรักษ์ดิน ป่าไม้
          และสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีกิจกรรมในการศึกษาและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน   
          ป่าไม้  และสิ่งแวดล้อม ได้มีการจัดกิจกรรมสำคัญ ๆ หลายประการ
          อาทิ การรณรงค์ต้านไฟป่า การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ผลิตปุ๋ยหมักและ
          น้ำหมักชีวภาพแจกให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ ฟรี การให้ความรู้
          เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อมในชุมชน ฯลฯ
          การศึกษาสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนในหมู่บ้านต่าง ๆ

ที่อยู่อาศัย  84 หมู่ 1 ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240
               หมายเลขโทรศัพท์ 085-6274412

---------------------------------------------------------

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
L3nr
ระบบห้องเรียนกลับทาง