โรงเรียนวัดวังหว้า

Usernamewangwa
สมาชิกเลขที่75808
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ประวัติโรงเรียน

                        โรงเรียนวัดวังหว้า  เปิดเรียนครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม    ..  2476 โดยความร่วมมือของประชาชนบ้านวังหว้า  ที่ร่วมใจแจ้งความประสงค์ที่แผนกศึกษาธิการอำเภอบางมูลนาก    คือ             นายประพันธ์  ประพันธ์ศิริ    และนายอำเภอบางมูลนาก   อนุญาต   จึงได้ใช้ศาลาการเปรียญวัดวังหว้า  เป็นสถานที่เล่าเรียน   ครั้งแรกมีนักเรียน    160  คนทางราชการแต่งตั้ง    นายเนี่ยม   เกียรติยศ   เป็นครูใหญ่      ต่อมาครูใหญ่และนายเทศ นิ่มชัยศรี   ผู้แทนตำบลคลองคูณ   พร้อมประชาชน  ได้ร่วมกันสละวัสดุอุปกรณ์   สร้างอาคารแบบมุก ขนาดกว้าง  6  เมตร   ยาว  12   เมตร   สูง  6  เมตร    เป็นสถานที่เล่าเรียน     ครั้น     ..  2485  ทาง     ราชการได้แต่งตั้ง    นายพาน      สุขอิ่ม     เป็นครูใหญ่      ดำเนินการเปิดสอนตั้งแต่                         ชั้นประถมศึกษาปีที่  1-4  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  ทางราชการได้ส่งครูมาทำการสอน  2  คน