แวววลี

แวววลี
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ครูชำนาญการพิเศษ สาขาคอมพิวเตอร์
โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์
Usernamewaeowalee
สมาชิกเลขที่32768
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

เกิด 20 มกราคม 2508

การศึกษา  ปริญญาตรี  คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์

                  ปริญญาโท  หลักสูตรและการสอน

เริ่มรับราชการ 29  กรกฎาคม  2530

เกิดที่จังหวัดสุรินทร์

ภูมิลำเนาปัจจุบัน  จังหวัดบุรีรัมย์

สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.1-3

เป็น webmaster โรงเรียน http://school.obec.go.th/senbr

เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์ http://school.obec.go.th/sensiri/

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์  ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

เว็บไซต์งานพิเศษ http://cyber.thailife.com/27111279/