ความเห็นล่าสุด


ความเห็นเกี่ยวกับศิลาจารึกหลักที่๑

ต้องอธิบายให้นิสิตเข้าใจก่อนนะครับว่าศิลาจารึกไม่ได้มีเพียงหลักเดียวครับ ลองดูที่ http://www4.sac.or.th/jaruk2008/index.php ครับ แต่มีปัญหาเพียงหลักเดียวคือ ศิลาจารึกหลักที่หนึ่งซึ่งก็คือศิลาจารึกหลักที่มีรูปร่างคล้ายหลักกิโลเมตร นั่นแหละครับ ซึ่งปัจจุบันก็ยังอยู่ระหว่างการถกเถียงกันอยู่ และมีข้อสนุบสนุนทั้งสองฝ่าย ในที่นี้ผมขอไม่ตัดสินนะครับว่าใครเป็นผู้ทำขึ้นและทำในสมัยใด แต่ปัญหาที่เกิดถ้าศิลาจารึกถูกทำขึ้นที่หลังจริง คือข้อมูลในศิลาจารึกหลักที่หนึ่งก็จะกลายเป็นข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือไปครับ ว่าที่จริงแล้วพบ จารึกในเขตจังหวัดสุโขทัย92 ชิ้นครับ(ข้อมูลจากโครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร)และทำในสมัยต่างๆกัน ในรูปแบบต่างๆกัน ทั้งที่จารึกบนแผ่นหิน และทั้งที่ถูกจารึกในแผ่นโลหะครับ ดังนั้นการที่มีคำถามเกี่ยวกับความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของศิลาจารึกเพียงแผ่นเดียวก็ไม่ได้หมายความว่าข้อมูลในจารึกอื่นๆจะเชื่อถือไม่ได้ไปด้วย

ศิลาจารึก คือจารึกที่ถูกทำขึ้นบนแผ่นหิน  แต่

จารึก นั้นคือการจารึกตัวอักษรลงบนวัตถุต่างๆ เช่น แผ่นโลหะชนิดต่างๆ ครับ

ลองหาข้อมูลดูครับ เช่น http://topicstock.pantip.com/library/topicstock/2007/04/K5340413/K5340413.html

หรือดู   จารึกพ่อขุนรามคำแหง : การวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์ศิลปะ / แต่งโดย พิริยะ ไกรฤกษ์

 

เอกสารประกอบการเรียนชุดใหม่ตามที่รับปากครูเอาขึ้นให้แล้วนะครับ download ได้แล้วครับ

เอกสารประกอบการเรียนชุดใหม่ตามที่รับปากครูเอาขึ้นให้แล้วนะครับ download ได้แล้วครับ

คะแนน อย่างไม่เป็นทางการขึ้นให้แล้วนะครับ ที่บอกว่ายังไม่เป็นทางการเพราะมีการสอบทานเพียง 1 ครั้ง อาจมีโอกาสคลาดเคลื่อนได้ เดี๋ยวพอครูตรวจข้อสอบเสร็จทุกวิชาจะสอบทานใหม่อีก  ก่อนรวมคะแนนส่งผลการเรียนอย่างเป็นทางการครับ

คนที่ได้คะแนนน้อย ถ้าสงสัย วันจันทร์ให้ไปพบครูครับจะได้เตรียมตัวแก้วิธีการเขียนก่อนสอบปลายภาคครับ

ถึงนิสิตที่รักทุกท่าน

ด้วยเหตุที่มีนิสิตจาก Section อื่นได้ถามครู ถึงลักษณะข้อสอบปลายภาค เนื่องจากนิสิตท่านนั้นได้ข่าวมาว่า ทางคณะได้ดำเนินการให้มีการออกข้อสอบร่วมกันระหว่างผมและท่านอาจารย์จินตนาซึ่งต่างสอนในรายวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองด้วยกันทั้งคู่แต่คนละ Section  และใช้สอบในทุก Sectionที่เรียนในเทอมนี้นั้น

เพื่อไม่ให้นิสิตตกใจผมขอชี้แจงอย่างนี้ครับ

1. คณะได้มีนโยนบายเช่นว่านั้นจริงทั้งนี้เพื่อเป็นการคุมมาตรฐานในการเรียน เพราะอย่างน้อยสุดการเรียนจากสถานที่เดียวกันนั้นย่อมจะต้องได้ความรู้อย่างน้อยเท่าเทียมกัน

2. เนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่า อาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านต่างมีวิธีการสอนและจุดเน้นย้ำที่ต่างกัน ขึ้นอยู่กับความสนใจของอาจารย์แต่ละท่าน ทำให้คณาจารย์ได้มีมติร่วมกันว่า ให้อาจารย์แต่ละท่านต่างคนต่างออกข้อสอบแยกจากกันเด็ดขาดใช้สอบเฉพาะใน Section ที่ตนเองสอนเท่านั้น แต่ให้กำหนดประเด็นความรู้พื้นฐานที่จะออกสอบร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่ตัวนิสิตเองที่ชำนาญ หรือรู้ชั้นเชิงการสอน แนวการตอบข้อสอบของอาจารย์แต่ละท่านมาแล้วจะได้ไม่ลำบาก และเป็นการรักษามาตรฐานการเรียนการสอนด้วย

ทราบอย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับ เพราะสรุปง่ายๆ ว่า ถ้านิสิตถูกTrain มาโดยอาจารย์ท่านไหน อาจารย์ท่านนั้นก็จะเป็นอาจารย์ผู้วัดผลการเรียนของนิสิตเองว่าสัมฤทธิ์ผลตามที่ได้กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์หรือไม่ ? อย่างไรก็ตามขอย้ำว่า นิสิตที่จะสำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรแห่งนี้ออกไปเป็น "นิติศาสตรบัณฑิต" ได้นั้น ความรูพื้นฐานที่นิสิตจะต้องมีนั้นจะต้องอยู่ในระดับเดียวกัน และได้มาตรฐานไม่ยิ่งหย่อนกว่านิสิตนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งอื่น

เพราะฉะนั้นเรื่องการสอบผ่านไม่ผ่านนั้นอยู่ที่ความขยันของนิสิตเองแล้วนะครับ

พร้อมกันนี้สิ่งที่อาจารย์อยากบอกคือ อาจารย์ตรวจข้อสอบกลางภาคเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ คะแนนจะนำขึ้น blogพรุ่งนี้ ครับ ขอโทษด้วยครับที่ช้ามานาน และถ้าใครได้คะแนนน้อยให้มาคุยกับอาจารย์เรื่องการเขียนตอบข้อสอบด้วยครับ  วันเสาร์อาทิตย์นี้อาจารย์ไม่ได้กลับบ้านแล้วเพราะทางกลับบ้านน้ำท่วม  ดังนั้นครูจะไปนั่ง Comment รายงานของนิสิตที่คณะนิติศาสตร์ ขอให้นิสิตที่ประสงค์จะพบครูทยอยมาพบได้ ตลอดตั้งแต่ 10.00-16.30 น. ครับ

โชคดีสำหรับการสอบในทุกๆวิชาครับ

อ.วิว

ข่าวฝากด่วนครับ

ตอนนี้พึ่งทราบข่าวจากข่าวท้องถิ่นของ CableTVพิษณุโลกช่วงเวลา 24.00น.ว่า ที่บ้านชมภู ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง มีน้ำป่าหลากมาเข้าท่วมหมู่บ้านฝั่งขวา น้ำสูงขึ้น 100 เซนติเมตรครับ ชาวบ้านบางส่วน ประมาณ 30 ครัวเรือน ถูกอพยพมารวมตัวกันอยู่ที่วัดบ้านชมภูครับ โดยมีหน่วยราชการเข้าไปให้ความช่วยเหลือแล้วครับ ถ้ามีอะไรด่วนเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบอีกครั้งครับ พรุ่งนี้ผมจะติดต่อผู้ใหญ่บ้าน/ พี่เทพ / ติงดูครับ ว่าได้รับความช่วยเหลือแล้วหรือยัง

อาจารย์คะ  เรามาค่าย เราได้อะไรมากมายแล้วเราให้อะไรกับชาวบ้านบ้างคะ

..........................................

ถึงนิสิตชาวค่ายทุกท่าน

 ตามที่ทุกท่านมุ่งมั่นจะช่วยเหลือชาวบ้านชมภูอย่างที่ตั้งใจไว้ ผมขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่าด้วยเหตุที่ค่ายของเราเป็นค่ายศึกษา ทำให้ชาวค่ายรู้สึกว่ากิจกรรมหลักของค่ายนี้คือ การเข้ามาศึกษษเพียงอย่างเดียวและดูเหมือนจะเป็นการรับเพียงอย่างเดียวซึ่งแท้จริงแล้วไม่ใช่ครับ..

สิ่งที่ผมมุ่งหวังมากกว่านั้นคือ การที่นิสิตที่กลับจากค่ายเมื่อเกิดแนวความคิดแล้วก็ทำการถ่ายทอดแนวคิดให้สังคมรับรู้เพื่อให้สังคมตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น (ไม่ว่าใครจะเห็นอย่างไรก็ตาม)

ด้วยเหตุนี้ผมจึงขอเชิญชวนนิสิตชาวค่ายทุกท่านร่วมกันเขียนblog โดยให้ใช้คำสำคัญว่า "ค่ายสิทธิมนุษยชนบ้านชมภู 1" เพื่อความสะดวกในการค้นหาและรวบรวมครับ

การเขียนblog นั้นเป็นแบบ Free Style ครับเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และกระตุ้นให้สังคมรับทราบและตระหนักถึงปัญหาครับ

ถึงสุชน เดี๋ยวครู Upload file ขึ้นให้ รอเอานะครับ ขอโทษที่ช้านะ

.............................

ถึงคุณแพร

โดยส่วนตัวผมคิดว่ากฎหมายไม่มีผลย้อนหลังนะครับ แม้ว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญจะเป็นกฎหมายมหาชนก็ตาม เพราะถ้าปล่อยให้รัฐต่างๆ อ้างกฎหมายภายในมาล้มล้างพันธกรณีระหว่างประเทศได้ ก็จะเกิดปัญหาตามมา(แม้ศาลรับธรรมนูญจะเคยตัดสินในคดียุบพรรคไทยรักไทยก็ตาม)

ขอโทษทีนะเจษฎาพงศ์ ครูมาตอบเธอช้าไปหน่อยพึ่งได้พักเมื่อครู่นี้เอง ด้วยเวลาเท่าที่มีอยู่นี้ครูขอลองนำเสนอเธออย่างนี้นะครับ

เธอทำรายงานเรื่องปัญหาเกี่ยวกับการใช้นำในแม่น้ำโขง ปัญหาของเธอเท่าที่ครูสังเกต คือเจษฎาพงศ์เป็นคนมองรายละเอียดได้ดี แต่มองภาพกว้างไม่ชัด แต่มีความเพียรพยายามอย่างมาก ซึ่งครูดีใจที่มีลูกศิษย์อย่างเธอ ครูเองก็ไม่ได้เก่งมาก่อน ต่างต้องอาศัยเวลาและประสบการณ์ บ่มเพาะความรู้ทั้งสิ้น แล้ววันหนึ่งประสบการณืจะบ่มเพาะเธอเอง... ครูเสนออย่างนี้ครับกลุ่มเธอมี 5 คน และเธอค้นข้อมูลเกี่ยวกับจีนมาพอสมควรแล้ว (ขอโทษนะครับที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา)ครูเลยคิดว่าเธอทำรายงาน ในหัวข้อเรื่อง ปัญหาเกี่ยวกับการใช้น้ำในแม่น้ำโขงของประเทศจีน จะดีไหม โดยมีเค้าโครงดังนี้

เค้าโครงรายงานเรื่องปัญหาเกี่ยวกับการใช้น้ำในแม่น้ำโขงของประเทศจีน

- ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

- ลักษณะภูมิศาสตร์ของแม่น้ำโขงและลักษณะการใช้น้ำของรัฐริมน้ำในแม่น้ำโขง

(ในส่วนของลักษณะของการใช้น้ำให้จำแนกเป็น 6 ประเทศตามลำดับ คือ 1.สาธารณรัฐประชาชนจีน

2.สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

3.สหภาพพม่า

4.ราชอาณาจักรไทย

5.ราชอาณาจักรกัมพูชา

6.สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม)

- ความเป็นมาของการใช้น้ำในแม่น้ำโขงของประเทศจีน

- ผลกระทบและปัญหาที่เกิดจากการใช้น้ำในแม่น้ำโขงของประเทศจีนต่อรัฐริมน้ำอื่นๆ

- กฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับการใช้น้ำในแม่น้ำระหว่างประเทศ และ กฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับการใช้น้ำในแม่น้ำโขงของประเทศจีน

- หน้าที่(เนื้อหาของพันธกรณี)

- กลไกการบังคับใช้

- องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้

- แนวทางในการป้องกันและแก้ไขความเสียหายตามกฎหมายระหว่างประเทศอันเนื่องมาจากการใช้น้ำในแม่น้ำโขงของประเทศจีน

เห็นยังไงแล้วบอกครูด้วย / ครูขอไปนอนก่อนนะครับพรุ่งนี้ต้องออกไป surveyค่ายแต่เช้า

โชคดีครับ

ใจจริงผมอยากจะพาเด็กๆทุกคนไปด้วย หากแต่ว่า ด้วยข้อจำกัดด้านที่พัก งบประมาณอาหาร และการเดินทางทำให้ครูไม่สามารถพานิสิตทุกท่านไปได้ ครูทราบว่าทุกท่านมีเจตนาที่ดีที่จะลงไปศึกษาปัญหาในพื้นที่ และรับรู้สิ่งต่างๆ แต่นิสิตทุกหลักสูตรต่างก็มีในส่วนนี้เหมือนๆกัน สิ่งที่ทำได้คือครูและคณาจารย์ท่านอื่นๆ จะต้องตัดสินจากเรียงความที่คณาจารย์ทุกท่านได้เห็น เรียงความที่เขียนดีนั้นย่อมสะท้อนถึงความตั้งใจ ของผู้สมัครที่จะเข้าร่วม ไม่ได้หมายความว่าใครดีกว่าใคร ... นิสิตทุกท่านต่างมีความมุ่งมั่นในสายตาครูทั้งสิ้น หากแต่ว่าครูต้องเลือกเฉพาะบางคนภายใต้ข้อจำกัดที่มีอยู่ ดังนั้นคำแนะนำในขณะนี้คือว่าเมื่อใครได้โอกาสไปแล้วขอให้ใช้โอกาสให้ดีที่สุด แล้วหลังจากกลับจากค่าย ครูจะพยายามจัดกิจกรรมถ่ายถอดประสบการณ์ที่พวกเธอที่ได้รับคัดเลือกให้ไปร่วมงานครั้งนี้สู่เพื่อนคนอื่นๆ ในคณะต่อไป ครับ...

เว้นในวันที่ 25 สิงหาคมมีนิสิตบางท่านสละสิทธิก็จะได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

ปล.นิสิตบางท่าน(ส่วนใหญ่)ไม่ติดรูปถ่ายทำให้คณาจารย์จำหน้าไม่ได้ ดังนั้นแม้เราจะทราบว่านิสิตท่านนี้ชื่อคุ้นๆ และมีความตั้งใจแต่เมื่อเราไม่แน่ใจว่าใช่หรือไม่ เราต้องใช้เรียงความเป็นองค์ประกอบหลักในการตัดสินครับ

ใจจริงผมอยากจะพาเด็กๆทุกคนไปด้วย หากแต่ว่า ด้วยข้อจำกัดด้านที่พัก งบประมาณอาหาร และการเดินทางทำให้ครูไม่สามารถพานิสิตทุกท่านไปได้ ครูทราบว่าทุกท่านมีเจตนาที่ดีที่จะลงไปศึกษาปัญหาในพื้นที่ และรับรู้สิ่งต่างๆ แต่นิสิตทุกหลักสูตรต่างก็มีในส่วนนี้เหมือนๆกัน สิ่งที่ทำได้คือครูและคณาจารย์ท่านอื่นๆ จะต้องตัดสินจากเรียงความที่คณาจารย์ทุกท่านได้เห็น เรียงความที่เขียนดีนั้นย่อมสะท้อนถึงความตั้งใจ ของผู้สมัครที่จะเข้าร่วม ไม่ได้หมายความว่าใครดีกว่าใคร ... นิสิตทุกท่านต่างมีความมุ่งมั่นในสายตาครูทั้งสิ้น หากแต่ว่าครูต้องเลือกเฉพาะบางคนภายใต้ข้อจำกัดที่มีอยู่ ดังนั้นคำแนะนำในขณะนี้คือว่าเมื่อใครได้โอกาสไปแล้วขอให้ใช้โอกาสให้ดีที่สุด แล้วหลังจากกลับจากค่าย ครูจะพยายามจัดกิจกรรมถ่ายถอดประสบการณ์ที่พวกเธอที่ได้รับคัดเลือกให้ไปร่วมงานครั้งนี้สู่เพื่อนคนอื่นๆ ในคณะต่อไป ครับ...

เว้นในวันที่ 25 สิงหาคมมีนิสิตบางท่านสละสิทธิก็จะได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

ปล.นิสิตบางท่าน(ส่วนใหญ่)ไม่ติดรูปถ่ายทำให้คณาจารย์จำหน้าไม่ได้ ดังนั้นแม้เราจะทราบว่านิสิตท่านนี้ชื่อคุ้นๆ และมีความตั้งใจแต่เมื่อเราไม่แน่ใจว่าใช่หรือไม่ เราต้องใช้เรียงความเป็นองค์ประกอบหลักในการตัดสินครับ

ประกาศผล รายชื่อนิสิตที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ ลงพื้นที่ศึกษาปัญหาสิทธิมนุษยชน 30-31 สิงหาคม 2551

ขอให้นิสิตที่มีรายชื่อดังกล่าวไปรายงานตัวและปฐมนิเทศน์โดยพร้อมเพรียงในวันจันทร์ ที่ 25 สิงหาคม ห้อง 4309 เวลา 17.00-18.00น

ประกาศผล รายชื่อนิสิตที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ ลงพื้นที่ศึกษาปัญหาสิทธิมนุษยชน 30-31 สิงหาคม 2551

ขอให้นิสิตที่มีรายชื่อดังกล่าวไปรายงานตัวและปฐมนิเทศน์โดยพร้อมเพรียงในวันจันทร์ ที่ 25 สิงหาคม ห้อง 4309 เวลา 17.00-18.00น

วันนี้ครูกลับบ้านตั้งแต่ 17.00 น. แล้วครับ พรุ่งนี้ครูสอนภาคปกติถึง 17.00 น. แล้วจะพยายามรีบกลับมาครับ พบกันประมาณ 17.00 น.ครับ OK

ไปได้ครับ ถ้าสนใจให้ดาวน์โหลดใบสมัครใน blog นี้ เขียน แล้วส่งมาภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2550 นะครับ ในกรณีที่มีนิสิตสมัครเกิน 30 คน คณะกรรมการขอสงวนสิทธิคัดเลือกจากเรียงความในใบสมัครของนิสิตนะครับ

จะพยายามไม่ให้เกินวันอังคารนี้ครับ ใกล้เสร็จเต็มที่แล้ว :)

แต่คะแนนเท่าที่ตรวจไปยัง :X :X อืม... คงต้องลุ้นคะแนนรายงานและคะแนนสอบปลายภาคนะครับ แต่ยังไงอย่าพึ่งถอดใจก่อนนะครับ พยายามสู้ คะแนนนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น แต่ถ้าใครดูแล้วไม่ไหวจริงๆ + ไม่มีกำลังใจสู้หลังจากดูคะแนนแล้ว จะถอนก็ได้ครับ

สู้ๆ ครับ

อ.วิว

ปล. ถึงนิสิตทุกท่านครูขอประกาศคะแนนภาคพิเศษก่อนนะครับ เพราะใกล้กำหนดวันถอนแล้ว ส่วนภาคปกติจะไม่ให้เกินในสัปดาห์นี้ครับ

จะพยายามไม่ให้เกินวันอังคารนี้ครับ ใกล้เสร็จเต็มที่แล้ว :)

แต่คะแนนเท่าที่ตรวจไปยัง :X :X อืม... คงต้องลุ้นคะแนนรายงานและคะแนนสอบปลายภาคนะครับ แต่ยังไงอย่าพึ่งถอดใจก่อนนะครับ พยายามสู้ คะแนนนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น แต่ถ้าใครดูแล้วไม่ไหวจริงๆ + ไม่มีกำลังใจสู้หลังจากดูคะแนนแล้ว จะถอนก็ได้ครับ

สู้ๆ ครับ

อ.วิว

ปล. ถึงนิสิตทุกท่านครูขอประกาศคะแนนภาคพิเศษก่อนนะครับ เพราะใกล้กำหนดวันถอนแล้ว ส่วนภาคปกติจะไม่ให้เกินในสัปดาห์นี้ครับ

ไม่มีคนตกครับ ผ่านทุกคน แต่ได้คะแนนมากน้อยต่างกันออกไป ผมตรวจเสร็จหมดแล้วครับตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมา

หนังสือที่จุฬาที่อยากให้ดู

Author สุจิต ปัญญาพฤกษ์, 2514-

Title การใช้สิทธิโดยสุจริต / สุจิต ปัญญาพฤกษ์ = The exercise of rights with good faith / Suchit Punyapurk

Imprint 2541

LOCATION

Law thesis K/TH 275 ส752ก 2541 CHK SHELVES

Law thesis K/TH 275 ส752ก 2541 c.2 CHK SHELVES

Law thesis K/TH 275 ส752ก 2541 c.3 LIB USE ONLY

Law thesis K/TH 275 ส752ก 2541 c.4 LIB USE ONLY

CL thesis วิทยานิพนธ์ LIB USE ONLY

โชคดีครับ

โฟสต์เรื่องค่ายใช่ไหมครับ ? เดี๋ยวครูจะไปPost ให้นะครับ

ถึงนิสิตทุกท่าน ครูเอาขึ้นให้แล้วนะครับ ถึง Powerpoint คราวล่าสุด (การสืบสิทธิของรัฐ)

:)

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี