คำตอบ


พรบ.ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต

อัชฌา

Prof. Vicharn Panich
เขียนเมื่อ
คำตอบ
not yet answered

เล่าเรื่อง WS.ปขมท

เมตตา

Prof. Vicharn Panich
เขียนเมื่อ
คำตอบ

ผมมีความเห็นว่าไม่ควรจัดสำหรับคน ๘๐๐ คน     ควรจัด ๒ แบบร่วมกัน

 ๑. เปิดวีซีดี  และบรรยายสั้นๆ รวม ๑ ชม. สำหรับทุกคน     เป้าหมายคือ ให้พอรู้จัก KM

 ๒. รับสมัคร คนที่จะเข้า workshop เพียง ๔๐ คน    มีเงื่อนไขว่าจะต้องเตรียมอ่าน ดู วีซีดี เตรียมตัวมาล่วงหน้า     แล้วมาฝึกทักษะใน workshop

        ถ้าคนสมัครมาก  อาจ เพิ่มเป็น ๒ ห้อง  ๔๐ x ๒ คน

        หลักการคือ เลือกเฉพาะคนที่เอาจริง    ต้องการฝึกจริงๆ มาเข้า workshop     มิฉนั้นเราจะเสียแรงเปล่ากับคนที่ไม่เอาจริง  

วิจารณ์

อยากจัดตั้ง KM 5 ส

ดร.อ้อ สุชานาถ

Prof. Vicharn Panich
เขียนเมื่อ
คำตอบ

น่าจะปรึกษาหมอพิเชฐ บัญญัติ ผอ. รพ. บ้านตาก (gotoknow.org/blog/practicallykm/)     จัดตั้งเป็น CoP น่าจะดี    อีกที่หนึ่งที่น่าปรึกษาคือ สถาบันเพิ่มผลผลิต

วิจารณ์ พานิช

๒๔ สค. ๔๙ 

ขอบพระคุณค่ะ

สร้อยทอง เตชะเสน

Prof. Vicharn Panich
เขียนเมื่อ
คำตอบ

เป็นประสบการณ์ที่ช่วยสอนเราว่า บริบท (context) มีความสำคัญ    KM มีประโยชน์ตรงนี้แหละครับ

วิจารณ์

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท