ดร.ต้อม

ดร.ต้อม
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Strategic Management Officer
KVKX Thailand
Usernametribples
สมาชิกเลขที่88539
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ประวัติการทำงาน

•ผู้จัดการทั่วไป บริษัท รีโว่เมด (ไทยแลนด์) จำกัด

•ที่ปรึกษาด้านการกำหนดกลยุทธ์ บริษัท เควีเคเอกซ์ คอสเมติคส์ จำกัด

•Product Engineer (Freelance) บริษัท อาร์อาร์ทีแอนด์เอสเทคโนโลยี่ จำกัด

•เคยเป็นเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท ทีซิส คอนเซาท์ จำกัด

ประวัติการศึกษา

•ปริญญาเอกทางด้านนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์•ปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น•ปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


ประสบการณ์ด้านการทำงานวิจัยและการวางกลยุทธ์ :

•2558 ที่ปรึกษาโครงการต้นทุนการขนส่งและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับบริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด •2553 ที่ปรึกษาการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Analysis) สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม •2551 ที่ปรึกษาทำแผนการเพิ่มเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจขององค์การสวนสัตว์