ส.ท. ยุทธนา อนุศรี


เสมียนพิมพ์ดีด กกพ.มทบ.18
กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 18
Username
totokhonkaen
สมาชิกเลขที่
203269
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

การศึกษา

- รัฐศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (รุ่นที่ 44)

-วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (รุ่นที่ 40)

-โรงเรียนขามแก่นนคร (รุ่นที่ 20)

-โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม จ.ขอนแก่น

หลักสูตรฝึกอบรม

-สำเร็จการอบรมการใช้งานโปรแกรมระบบงานยกร่างคำสั่งบรรจุ ในระบบฐานข้อมูลกำลังพลอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ PDX) ผ่านระบบการศึกษาทางไกลแบบออนไลน์ (e-learning) ตั้งแต่ 17 - 21 ธ.ค. 61 หลักฐาน หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห 0401/248
-สำเร็จการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบูรณาการระบบงาน PDX ตั้งแต่ 24 - 26 ก.ค. 61 ณ รร.มิโด กท. หลักฐาน หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห 0401/2589
-สำเร็จการอบรมการใช้งานโปรแกรมระบบงานนำเข้าบำเหน็จประจำปี (ระบบ PDX) ผ่านระบบการศึกษาทางไกลแบบออนไลน์ (e-learning) 
ตั้งแต่ 30 ต.ค. - 3 พ.ย. 60 หลักฐาน หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห 0401/4473
-หลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์เบื้อต้น (รุ่นปี 2554) สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หลักสูตรทางทหาร
-หลักสูตรพลสารวัตรเบื้องต้นทั่วไป มทบ.18  

-หลักสูตรพลอาสาสมัครทหารมหาดเล็กฯเบื้องต้น (รุ่นที่ 24/56) หน่วยฝึกพลอาสาสมัครใหม่ ร.1 พัน.4 รอ.
-หลักสูตรทหารใหม่ (รุ่นที่ 1/52) หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.1 พัน.4 รอ.

ตำแหน่งหน้าที่

-เสมียนพิมพ์ดีด (ชกท.711) กกพ.มทบ.18 (อัตรา ส.อ.) แต่งกายเหล่า ร. / 25 ส.ค.63

-พลสารวัตร (ชกท.951) มว.สห.ร้อย.สห.มทบ.18 (อัตรา ส.อ.) แต่งกายเหล่า สห. / 5 มี.ค.62

-พลสารวัตร (ชกท.951) มว.สห.ร้อย.สห.มทบ.18 (อัตรา พล.อส.) แต่งกายเหล่า สห. / 5 ม.ค.60

-พลวิทยุ (ชกท.111) กองร้อยปืนเล็กที่ 3 กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ (อัตรา พล.อส.) / 18 มี.ค.56

-พลปืนเล็ก (ชกท.111) กองร้อยปืนเล็กที่ 2 กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ /1 พ.ค.52

คุณงามความดี
-กำลังพลพลทหารปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ผลัดปลดประจำการ ประจำปี 2553

-กำลังพลพลอาสาสมัครปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2558

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

-

บทความ

- ความขยัน คือ พื้นฐานแห่งความสำเร็จ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี