ใยบัว

นางสาว พัชรดา ใยบัว นาคสุกเอี่ยม
  • สมาชิกเลขที่ 58027
  • Username toom08
  • เป็นสมาชิกเมื่อ Mon Sep 15 2008 21:25:18 GMT+0700 (ICT)
  • เข้าระบบเมื่อ Sun Aug 29 2010 09:40:03 GMT+0700 (ICT)
ประวัติย่อ

ชื่อจริง นางสาวพัชรดา  นาคสุกเอี่ยม

จบการศึกษาปริญญาโท กศ.ม สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนเรศวร