แลกเปลี่ยน

ใยบัว

นางสาว พัชรดา ใยบัว นาคสุกเอี่ยม
  • ครู
  • สมาชิกเลขที่ 58027
  • Username toom08
  • เป็นสมาชิกเมื่อ 2008-09-15 14:25:18
  • เข้าระบบเมื่อ 2010-08-29 02:40:03
ประวัติย่อ

ชื่อจริง นางสาวพัชรดา  นาคสุกเอี่ยม

จบการศึกษาปริญญาโท กศ.ม สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนเรศวร