ลมเขื่อน

ลมเขื่อน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
วัดบ่อกบวนศิลาลอย
Usernamethitiyarno
สมาชิกเลขที่147670
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ชื่อ  พระลมเขื่อน  ฐิติญาโณ (เลื่อนดวงวัฒนา)

 ปัจจุบันได้มาศึกษาพระอภิธรรมมัตตสังคหะที่วัดบ่อกบวนศิลาลอย

พรรษาแรก - จำพรรษาที่สำนักสงฆ์แกะแก้วเจริญธรรม จ.หนองบัวลำภู (บ้านเกิด)

พรรษาสอง - จำพรรษาที่วัดป่าบ้านโนนสวรรค์ (สายพระป่า) จ.กาฬสินธุ์

พรรษาที่สาม-ได้มาศึกษาพระอภิธรรมที่วัดบ่อกบวนศิลาลอย จ.ประจวบคีรีขันธ์

การศึกษาทางธรรม

นักธรรมศึกษาชั้นตรี ปี พ.ศ.2551

นักธรรมศึกษาชั้นโท ปี พ.ศ. 2553

การศึกษาทางโลก 

ชั้นประถมศึกษา           โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่

ชั้นมัธยม                    หนองเหมือดแอ่วิทยา (หนองบัวลำภู)

ใบประกาศวิชาชีพ         (เทคโนโลยีสารสนเทศ)ศูนย์พัฒนา

                                ฝีมือแรงงานจ.หนองบัวลำภู

ชั้นอุดมศึกษา              ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ป.ว.ส)

                                 ไฟฟ้ากำลังสาขาการติดตั้งมหาวิทยาลัยเทคนิค

                                 ราชสิทธาราม(กรุงเทพฯ)

ปัจจุบัน       ได้ลาออกจากงานประจำ(ช่างไฟฟ้า) เข้าอุปสมบทเพื่อศึกษาความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนา ได้ศึกษามาหลายสำนักจนเห็นว่าแนวทางที่ศึกษาอยู่ในปัจจุบันนั้นถูกต้องที่สุด (เพราะโดยปกติชอบศึกษาศาสตร์หลายแขนง)