อนุทินล่าสุด


ถวิล อรัญเวศ
เขียนเมื่อ

คนกับสัตว์

ดร.ถวิล อรัญเวศ
รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4

สิ่งที่มีชีวิตในโลกนี้ มีหลายประเภท

เช่น สัตว์โลก มนุษย์โลก

ในหมู่มนุษย์ยักแยกเป็น คน และมนุษย์

ในสัตว์ยังแยกเป็นสัตว์และสัตว์เดรัจฉาน

คน คือคนที่เกิดมาเป็นคน ยังไม่ได้รับการ

ฝึกฝนอบรมด้านจิตใจให้แตกต่างจากสัตว์

มนุษย์คือผู้มีจิตใจสูงเพราะมีคุณธรรมประจำใจ

สัตว์ สามารถฝึกได้ เช่น ลิง ช้าง วัว ควาย

สัตว์เดรัจฉาน สัตว์เล็กสัตว์น้อย ฝึกไม่ได้

คนกับสัตว์นั้น ต่างกันในลักษณะการกิน

คนได้อาหารมาจะต้องมาปรุงแต่งก่อนกิน

ส่วนสัตว์ได้อาหารอะไรมาก็กินเลยไม่ต้อง

ปรุงแต่ง ไม่ต้องมาทำให้สุข

ถามว่า ถูกหลักอนามัยไหม คงตอบไม่ได้

เพราะว่าสัตว์เขากินกันอย่างนั้น กินดิบๆ เลยก็ได้ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ถวิล อรัญเวศ
เขียนเมื่อ

ทุกข์เพราะไม่ได้ดั่งใจหวัง และสุขถ้าเข้าใจสัจธรรม

ดร.ถวิล อรัญเวศ
รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4

มีคนเปรียบเปรยว่า วันที่ 1 และวันที่ 16 ของเดือน เป็นวันสมัครเพื่อลงทะเบียนเป็นมหาเศรษฐี
กติกาก็ไม่มีอะไรมาก เพียงแต่จ่ายค่าลงทะเบียนคนละ 80 บาท (ของรัฐ) เป็นอย่างต่ำ แต่ถ้าเป็นของเอกชน ใต้ดิน
อาจจะยืดหยุ่นราคาอาจต่ำกว่านี้ได้ ถ้าเรามีความเชื่อในฝัน เชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ถ้าไม่ได้ดั่งใจหวังก็ไม่
ต้องเสียใจ ถือว่าเป็นการเสียภาษีให้รัฐอีกทางหนึ่งก็แล้วัน ขอให้มีสุขสวัสดิ์ครับความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ถวิล อรัญเวศ
เขียนเมื่อ


สิทธิทางการศึกษาของคนพิการ

ดร.ถวิล อรัญเวศ

รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4

คนพิการ แม้จะพิการก็พิการเพียงร่างกาย แต่สภาพจิตใจยังบริบูรณ์เต็มร้อย

รัฐเห็นความสำคัญของคนพิการและกำหนดเรื่องสิทธิพิเศษไว้ใน พรบ.การศึกษาแห่งชาติ

พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 ให้มีสิทธิทางการศึกษา ดังนี้

(๑) ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิต

พร้อมทั้งได้รับเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา

(๒) เลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบและรูปแบบการศึกษา โดยคำนึงถึง

ความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและความต้องการจำเป็นพิเศษของบุคคลนั้น

(๓) ได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการจัดหลักสูตร

กระบวนการเรียนรู้ การทดสอบทางการศึกษา ที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจำ

เป็นพิเศษของคนพิการแต่ละประเภทและบุคคล

ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ถวิล อรัญเวศ
เขียนเมื่อ
กลยุทธ์ในการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ

ดร. ถวิล อรัญเวศ

รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4

กลยุทธ์หรือวิธีการที่แยบยลในการทำงานเพื่อให้ประสบความสำเร็จสมความมุ่งมาดปรารถนานั้น ท่านกล่าวไว้ว่า อย่างน้อย ต้องมี 4 ประการ คือ

  • มีใจรัก (ฉันทะ) ใจต้องรักงานที่เรากำลังทำ ใจต้องมาก่อน ถ้าทำงานได้ใจแล้วย่อม
  • เป็นนักสู้ (วิริยะ) ต้องมีความเพียรพยายามในการทำงาน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคหรือ
  • รู้จักคิด (จิตตะ) คือรู้จักคิดหาวิธีการทำงานให้ดีขึ้น เอาใจใส่ ใจจอจ่อกับงาน หมั่น
  • พินิจพิจารณา (วิมังสา) หาวิธีการปรับปรุงข้อบกพร่องแก้ไขให้สำเร็จให้ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ

สรุป มีใจรัก เป็นนักสู้ รู้จักคิด พินิจพิจารณาปรับปรุงแก้ไข

ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ถวิล อรัญเวศ
เขียนเมื่อ


การทำตนให้เป็นที่รักของคนอื่น

---------------------------

โอบอ้อมชาวประชา

เจรจาไพเราะ

สงเคราะห์มวลชน

เสมอต้นเสมอปลายความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ถวิล อรัญเวศ
เขียนเมื่อ

แต่ละหน้าบ่งบอกถึงอะไร

หน้านอก บอกความงาม จำต้องแต่งบุคลิกให้สวยงามเอาไว้
ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง
หน้าใน บอกความดี ภายในใจต้องคิดดี ปราศจากอกุศลมูล และความไม่ดี
ทั้งหลายทั้งปวง จึงจะทำให้จิตใจดี

หน้าที่ บอกความสามารถ เรามีบทบาทหน้าที่ ตำแหน่งอะไร ต้องทำตนให้
สมบทบาท จึงจะสง่างวมความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ถวิล อรัญเวศ
เขียนเมื่อ

จงทำงานให้สนุกและมีความสุขกับงานที่ทำ
วิสัยทัศน์

คือคำตอบของคำว่า

”WHAT TO BE ?” การมองได้ตลอดลอดแนวถึงการแก้ปัญหาในอนาคต ส่องซอดก็เรียก


ลักษณะวิสัยทัศน์ที่ดี

1. มีความชัดเจน สามารถนำไปปฏิบัติได้

2. เป็นภาพเชิงบวกที่สะท้อนถึงความเป็นเลิศของ องค์กร

3. ต้องท้าทายความสามารถของสมาชิกทุกคนในองค์กร

4. คำนึงถึงผู้รับบริการเป็นสำคัญ

5 . มีความสอดคล้องกับแนวโน้มในอนาคความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ถวิล อรัญเวศ
เขียนเมื่อ

ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ถวิล อรัญเวศ
เขียนเมื่อ

ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ถวิล อรัญเวศ
เขียนเมื่อ

ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ถวิล อรัญเวศ
เขียนเมื่อ

ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ถวิล อรัญเวศ
เขียนเมื่อ

ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ถวิล อรัญเวศ
เขียนเมื่อ

ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ถวิล อรัญเวศ
เขียนเมื่อ

ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ถวิล อรัญเวศ
เขียนเมื่อ

รอบกองไฟอบรม A.L.T.C.

การยินดีตามมีตามได้
ยินดีตามกำลังความสามารถ
และยินดีตามความเหมาะสม
จะทำให้ชีวิตมีสุขความเห็น (1)

จะจัดเข้าค่ายลูกเสือ สัปดาห์หน้าครับ..

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ถวิล อรัญเวศ
เขียนเมื่อ

8+1 โคราชรวมใจสู่อาเซียน

คำสรรเสริญ เหมือนยาพิษ
คำนินทา เหมือนยารักษาโรคความเห็น (1)

แต่ใครๆก็ยังต้องการคำชม..อยากใช้คำว่า แนะนำ ติเพื่อก่อ

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ถวิล อรัญเวศ
เขียนเมื่อ

อำเภอเคลื่อนที่

บ้านเกิด วัดหรือโรงเรียนเก่าอย่าลืม
ต้องหาทางตอบแทนบุญคุณให้ได้ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ถวิล อรัญเวศ
เขียนเมื่อ

คติพจน์ คำคม

------------------------------------------

เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร
อภัยทาน ย่อมมีค่ามากว่าวัตถุทานใดใด
คนที่ให้สิ่งของที่ดีกว่าตนเองใช้สอยเรียกว่านายแห่งทาน
คนที่ให้สิ่งของเช่นเดียวกับที่เราใช้ประจำวันคือสหายแห่งทาน
คนที่ให้ของต่ำช้ากว่าที่เราใช้หรือให้ของเศษเดนคือทาสแห่งทาน

----------------------------------------ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ถวิล อรัญเวศ
เขียนเมื่อ

ความประทับใจ

---------------------------------------

แม้เราจะมีเงินทองมากมายก่ายกอง
แต่เราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้
เท่าที่เราต้องการ เช่นเดียวกันแม้
จะมีอาหารมากมายก็ตาม
แต่เราก็สามารถกินได้แค่อิ่ม
เท่านั้น

-----------------------------------------ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ถวิล อรัญเวศ
เขียนเมื่อ

การอบรมบ่มเพาะสร้างคน
-----------------------------------------
ถ้าท่านไม่สามารถจะทำชัยชนะได้
ควรให้โอกาสผู้จะทำชัยชนะได้มากกว่า
ประดุจการเล่นฟุตบอล ถ้าเราไม่สามารถ
จะยิงประตูได้ก็ควรส่งให้คนผู้เล่นที่มีโอกาส
ดีกว่าทำประตู ท้ายที่สุดชัยชนะก็จะเป็น
ของเราทุกคน
------------------------------------------ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ถวิล อรัญเวศ
เขียนเมื่อ

-------------------------------------

ความประทับใจ

พรรณไม้ดอกแม้โตได้วันละนิด

ยังความงามพาจิตใจให้สดใส
ก่อนเหี่ยวแห้งหมู่แมลงได้ชื่นใจ
ดูดเกสรบินร่อนไปเลี้ยงรวงรัง

อันมนุษย์เกิดมาอยู่คู่กับโลก
มีสุขทุกข์โศกโรคภัยตายแล้วฝัง
ก่อนจะดับลับโลกไปเพราะอนิจจัง
ควรปลูกฝังความดีไว้ให้โลกชม
----------------------------------------ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท