อนุทินล่าสุด


ถวิล อรัญเวศ
เขียนเมื่อ

คนเราไม่ควรจะมองอะไรเพียงด้านเดียวแล้วด่วนนำมาตัดสิน เพราะจะก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงได้ ฉะนั้น นักบริหาร จึงควรมีข้อมูลหลายด้านเพียงพอก่อนจะวินิจฉัยสั่งการออกไปและจะทำให้ข้อวินิจฉัยสั่งการไปนั้น ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายได้ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ถวิล อรัญเวศ
เขียนเมื่อ

การมองอะไรเพียงด้านเดียว แล้วด่วนสรุป จะก่อให้เกิดความเห็นที่ไม่ลงรอยกันได้ ถ้ามีความเห็นที่ไม่ตรงกันแล้วไซร้ ก็จะก่อให้เกิดความแตกแยกของคนในองค์กร หรือในสังคมได้ โดยเฉพาะถ้าเรื่องที่มองนั้น ไม่เป็นความจริงแล้ว ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายได้ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ถวิล อรัญเวศ
เขียนเมื่อ

“การตกอยู่ในอำนาจของอามิสสินบนหรือเห็นแก่ประโยชน์ที่คนอื่นยื่นให้ อาจจะทำให้ผู้มีอำนาจนั้นตัดสินคดีความจากผิดกลายเป็นสิ่งที่ถูกต้องได้ เพราะฉะนั้น พุทธองค์จึงสอนให้เราไม่ให้ตกอยู่ในอคติ 4”ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ถวิล อรัญเวศ
เขียนเมื่อ

“เป็นผู้ปกครองคน หรือผู้นำคน ไม่ควรรับอามิสสินบนหรือของกำนัลจากใครเพราะอาจมีผลต่อการปกครองได้”ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ถวิล อรัญเวศ
เขียนเมื่อ

คบคนเช่นไรก็เป็นเหมือนคนเช่นนั้นหว่านพืชอะไรก็จะได้พืชนั้นทำดี ย่อมจะได้ดี ทำชั่วย่อมได้ชั่วความเห็น (1)

“เป็นผู้ปกครองคน หรือผู้นำคน ไม่ควรรับอามิสสินบนหรือของกำนัลจากใครเพราะอาจมีผลต่อการปกครองได้”

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ถวิล อรัญเวศ
เขียนเมื่อ

คนเราไม่ใช่ว่าจะเป็นมาแต่กำเนิดคนจะเป็นเลิศได้ย่อมเกิดจากการฝึกฝนความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ถวิล อรัญเวศ
เขียนเมื่อ

คนเราทุกคน ย่อมมีโอกาสทำผิดพลาดได้เสมอจงอย่าประมาท มองให้ขาดตั้งแต่ต้นไปจนตลอดแนวความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ถวิล อรัญเวศ
เขียนเมื่อ

ทุกสิ่งทุกอย่าง ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ แต่ขอให้เปลี่ยนไปทางที่ดีขึ้นจงอย่าเปลี่ยน ถ้าเปลี่ยนแล้วจะแย่ลงกว่าเดิมความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ถวิล อรัญเวศ
เขียนเมื่อ

อันวัวควาย ตายแล้ว เหลือเขาหนังอันช้างตาย ยังเหลืองา เป็นศักดิ์ศรีคนเรานี้ตายแล้ว เหลือไว้ แต่ชั่วดีคุณความดี ประดับไว้ ในโลกาความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ถวิล อรัญเวศ
เขียนเมื่อ

อันมนุษย์ เกิดมาอยู่ คู่กับโลกมีสุขทุกข์โศก โรคภัย ตายแล้วเผาก่อนจะดับ ลับโลกไป เพราะมัจจุราชมารับเอาท่าน เรา และเขา ควรปลูกฝัง ความดีไว้ ให้โลกชมความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ถวิล อรัญเวศ
เขียนเมื่อ

20180202231857.pdf

https://goo.gl/Ms6Tkm

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ถวิล อรัญเวศ
เขียนเมื่อ

นำพรปีใหม่ ๒๕๖๑สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑ ขอให้ท่านจงมีแต่ความสุข ความเจริญและขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง คิดเรื่องเงินก็ขอให้ได้เงิน คิดเรื่องทอง ก็ขอให้ได้ทอง คิดเรื่องตำแหน่ง ขอให้ได้เลื่อนตำแหน่งสมใจครับ

 

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑ ขอให้โชคดีกันถ้วนหน้า ทำงานด้วยจิตแจ่มใส มีแต่สิ่งดีๆ ร่ำรวยเงินทอง มีโชคมีลาภกันทุกคน จะไปแห่งหนตำบลใด แคล้วคลาด

ปลอดภัยนะครับ

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑ ขอให้ทุกท่านร่ำรวยมีโชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา ขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีและมีชัย จะจับทำอะไรขอให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปนะครับ

 


 

ความเห็น (1)
อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ถวิล อรัญเวศ
เขียนเมื่อ

ความอยากที่ไม่เฟ้อฝัน.........มีทางเป็นจริง

 

อยากมีเงิน       ต้องขยันทำงาน   จึงพานพบ

อยากเรียนจบ   ต้องขยัน            หมั่นศึกษา

อยากพบรัก     ต้อง ใส่ใจ           เวียนไปมา

อยากมีหน้า     ต้องเสนอหน้า       อาสางาน

 

ทำดีได้ผลชาติหน้า  อาสานาย ได้ผลชาตินี้

 ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ถวิล อรัญเวศ
เขียนเมื่อ

เสียใจ ไปนรก ดีใจ ไปสวรรค์ สุขใจ ไปนิพพาน

ดร.ถวิล อรัญเวศ
รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4

เสียใจ ไปนรก ดังพุทธภาษิตว่า

จิตฺเต สงฺกิลิฏเฐ ทุคติ ปาฏิกงฺขา

เมื่อจิตเศร้าหมอง ทุคติ ย่อมเป็นอันหวัง

ดีใจ ไปสวรรค์ ดังพุทธภาษิตว่า

จิตฺเต อสงฺกิลิฏเฐ สุคติ ปาฏิกงฺขา

เมื่อจิตผ่องใส สุคติย่อมเป็นอันหวัง

สุขใจ ไปนิพพาน

นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ

แหล่งอ้างอิง

https://goo.gl/dR9GTb

https://goo.gl/wuM68jความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ถวิล อรัญเวศ
เขียนเมื่อ

ชีวิตวัยเรียน

  

ชีวิตวัยเรียน

       ถ้าผู้เรียนปราศจากการฟังที่ดี การมีสติรู้จัก

คิดวิเคราะห์แยกแยะตรวจตรา การกล้าซักถามในข้อสงใส
และการจดประเด็นสำคัญเอาไว้พิจารณาใคร่ครวญ
เพื่อทบทวนในสิ่งที่ได้เรียนมาแล้วไซร้.....
เขาเหล่านั้น จะเป็นบัณฑิตได้อย่างไร

 

ถ้าหมั่นเรียน เรียนอะไร ก็ย่อมรู้

ถ้าหมั่นดู  ดูอะไร ก็ย่อมเห็น

ถ้าหมั่นทำ  ทำอะไร ก็ย่อมเป็น
ไม่มัวเล่น หมั่นเรียน จักจำเริญ

เงินกับงาน การศึกษาต้องหาก่อน

อย่ารีบร้อน หารัก งานจะเสีย

ขาดเงิน ขาดงาน พาลขาดผัว ขาดเมีย

งานไม่เสีย เมียคงมี ผัวคงมา  ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ถวิล อรัญเวศ
เขียนเมื่อ

ความเห็น (1)

ชอบ ๆ ค่ะ ฟันสวย ยิ้มใส … ครูเป็นผู้ผลักดันสำคัญนะคะ

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ถวิล อรัญเวศ
เขียนเมื่อ

คณะรัฐมนตรี
        วันนี้ได้อ่านรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ทราบว่า มีทั้งหมด 16  หมวด 279 มาตรา


หมวด ๘
คณะรัฐมนตรี

            มาตรา ๑๕๘ พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกินสามสิบห้าคน
ประกอบเป็น คณะรัฐมนตรี (นายกฯ 1 และ ครม.อีกไม่เกิน 35 รวม 36 คน)
            แบบทดสอบจะถามว่า ครม.มีทั้งหมดกี่คน ? ตอบ 36
            มีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินตามหลักความรับผิดชอบร่วมกัน
            นายกรัฐมนตรี ต้องแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๑๕๙
ไม่ต้องเป็น ส.ส. ก้ได้ (ต่างจากรัฐธรรมนูญ 2550 นายกฯ ต้องมาจาก ส.ส.)

           ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี

            นายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกินแปดปีมิได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการดำรงตำแหน่ง
ติดต่อกันหรือไม่ แต่มิให้นับรวมระยะเวลาในระหว่างที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหลังพ้นจากตำแหน่ง</p><p></p>ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ถวิล อรัญเวศ
เขียนเมื่อ

การประกันคุณภาพภายในกับการประกันคุณภาพภายนอก

ดร.ถวิล  อรัญเวศ
รอง ผอ.สพป.นครราชีมา เขต 4


           การประกันคุณภาพภายในกับการประกันคุณภาพภายนอก มีความแตกต่างและมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน การประกันคุณภาพภายในเป็นกระบวนการที่สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดจะต้องดำเนินการให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร โดยบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเข้าสู่มาตรฐานการศึกษาแล้วจัดทำรายงานประจำปีเสนอผู้เกี่ยวข้อง ส่วนการประกันคุณภาพภายนอกเป็นงานที่ต่อเนื่องและสัมพันธ์กับการประกันคุณภาพภายใน เป็นการตรวจสอบผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาโดยหน่วยงานภายนอกเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง การประกันคุณภาพภายในกับการประกันคุณภายนอกจึงสัมพันธ์เชื่อมโยงกันด้วยมาตรฐานการศึกษาโดยคำนึงถึงหลักการสำคัญ คือ เอกภาพเชิงนโยบาย ความหลากหลายในทางปฏิบัติและมุ่งส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากกว่าการควบคุมหรือการให้คุณให้โทษ

 

 


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ถวิล อรัญเวศ
เขียนเมื่อ

“ยาเสพติด คือมารร้าย บ่อนทำลายสังคมไทย”

“เลิกสูบ เลิกเสพ ในวันนี้ เพื่อชีวิตที่ดีในวันหน้า”

“ยาเสพติด ทำลายชีวิต สังคมมืดมิด ถ้าคิดติดยา”

“ยาเสพติดคือยาพิษ เสพชีวิตจะวอดวาย”

“ก้าวแรกที่ขึ้นเมรุ เริ่มจากมวนแรกที่คุณสูบ”

“ดูดนมสดจากเต้า มีประโยชน์กว่าดื่มเหล้า สูบบุหรี่”

“ปัญหาสมองเสื่อม เพราะพิษภัยยาเสพติด”

“นึกถึงครอบครัว ก่อนคิดจะลองยา”

“คนใดเป็นทาสยาเสพติด ทั้งเหล้า บุหรี่ ทั้งชีวีไม่เคยแพ้นรก”

“ประเทศไทยจะรุ่งเรือง ถ้าพลเมือง ไม่พึ่งยาเสพติด”
ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ถวิล อรัญเวศ
เขียนเมื่อ

คนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลก

ดร.ถวิล. อรัญเวศ

รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4

เกิดเป็นคน ต้องอดทนคำเขาด่า

จะทำดี ทำบ้า เขาด่าหมด

แม้นทำซื่อ เขาก็ด่าว่า ไม่คด

พอเลี้ยวลด เขาก็ด่าว่า ไม่ตรง

ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ถวิล อรัญเวศ
เขียนเมื่อ

จุดเด่นของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ บทบัญญัติที่ว่าด้วยการศึกษา

ดร.ถวิล อรัญเวศ
รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๔

บทบัญญัติว่าด้วยการศึกษา คือมาตรา ๕๔ รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา
สิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ อย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
(ก่อนวัยเรียน อนุบาล ๑-๓) การศึกษาภาคบังคับ ป.๑-ม.๓ จำนวน ๙ ปี)ไม่มีคำว่า
“การศึกษาขั้นพื้นฐาน” และมิได้แยกเป็นสิทธิและเสรีภาพในการศึกษา
ไว้เป็นการเฉพาะเหมือนรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ (ส่วนที่ ๘ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐)
แต่จุดเด่น คือให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษาและเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนหรือใช้มาตรการหรือกลไก
ทางภาษีรวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้วย
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องกำหนดให้
การบริหารจัดการกองทุนเป็นอิสระและกำหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุน
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ถวิล อรัญเวศ
เขียนเมื่อ

คนที่จะเป็นผู้บริหารโรงเรียน

ดร. ถวิล อรัญเวศ
รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4

คนที่จะเป็นผู้บริหารโรงเรียน

คนที่จะเป็นผู้บริหาร จะขาดเสียมิได้

คือความเป็นผู้นำทางวิชาการ

เพราะเหตุไร ?

เพราะผู้บริหารโรงเรียนเปรียบเสมือนตัวจักร

ที่จะนำโรงเรียนไปสู่การเปลี่ยนแปลง

ในการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์

และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน

จำเป็นต้องมีเข็มทิศหรือทิศทางเพื่อให้

บรรลุเป้าหมายตามที่ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ถวิล อรัญเวศ
เขียนเมื่อ

การสร้างคนโปรด

ผู้บริหารไม่ควรสร้างคนโปรด

เพราะจะทำให้คนรอบข้างเห็นว่า

เราไม่ยุติธรรม แต่ควรสร้าง

ความเป็นพี่เป็นน้อง สร้างทีมงาน

ที่สมัครสมานสามัคคีกัน ผลัดกัน

ชื่นชมในความสำเร็จและแบ่งปัน

ความสุขให้แก่กันตามสมควร
ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท