อนุทินล่าสุด


ถวิล อรัญเวศ
เขียนเมื่อ

คนคดไม่ดีแน่…ไม้คด ยังพอใช้ทำขอ…เหล็กงอ ยังพอใช้ทำเคียว…แต่คนคดอย่างเดียว…ใช้ทำอะไรไม่ได้เลย…ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ถวิล อรัญเวศ
เขียนเมื่อ

ให้กิน พอประมาณ…ทำงาน ให้พอดี…มีชีวิต พอเพียง…หลีกเลี่ยงยาเสพติดให้โทษ…อย่าโกรธตอบเมื่อเขาโกรธใส่…รู้จักให้อภัยกันได้…จำไว้ว่าบุญคุณต้องตอบแทน…แค้น ต้องให้อภัย…ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ถวิล อรัญเวศ
เขียนเมื่อ

ท่านสอนไว้ว่าให้ปล่อยวางจะดี…อยู่กับตนเองให้คิดบวก…อยู่กับหมู่พวก ให้เมตตา…อยู่กับปัญหา ให้หาทางแก้…อยู่กับพ่อแม่ ให้กตัญญู…อยู่กับผู้รู้ ให้ถ่อมตน…อยู่กับทุกคน ให้ทำดีต่อกัน…ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ถวิล อรัญเวศ
เขียนเมื่อ

จงมีวินัยในตนเองดีกว่าให้คนอื่นมาควบคุม…จงอย่าทุ่มสุดตัวไปกับการเล่นหวย…เพราะ “หวย” คือ หายนะ วอดวาย และยับเยิน…ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ถวิล อรัญเวศ
เขียนเมื่อ

จงมีสติแน่วแน่เมื่อเจอวิกฤตชีวิต…จงใช้ความคิดเมือเจอปัญหาอุปสรรค…จงรู้จักละวางสิ่งที่จะทำให้ทุกข์ใจ…และจงจำไว้ว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออกที่ดีเสมอ…ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ถวิล อรัญเวศ
เขียนเมื่อ

งานคือเกียรติยศ..คนทำงานสุจริตคือผู้มีเกียรติยศ…ไม่มีอาชีพใด เป็นอาชีพที่ต่ำต้อย…คงมีเพียงคงด้อยค่าด้อยทัศนคติเท่านั้น…ที่เห็นงานสุจริตเป็นสิ่งต้อยต่ำ…ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ถวิล อรัญเวศ
เขียนเมื่อ

มนุษย์คือคนที่มีจิตใจสูง…คนใจต่ำ ทำอะไรก็จะไม่รุ่ง…คนใจสูง ทำอะไรก็จะรุ่งเรือง…จงเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี…ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ถวิล อรัญเวศ
เขียนเมื่อ

ท่านสอนไว้ว่า…จงให้ความสำคัญสิ่งใกล้ตัว…อย่าเห็นคนอื่น ดีกว่าครอบครัว…เพราะหากเราหมดเนื้อหมดตัว…ก็คงจะมีแต่ครอบครัว ที่จะเห็นหัวเรา…ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ถวิล อรัญเวศ
เขียนเมื่อ

ถูกใส่ร้าย ให้เมตตา…ถูกนินทา ให้นิ่งเฉย…ถูกด่าว่าเปรียบเปรย ให้อดทน…เพราะไม่มีคนใดที่จะไม่ถูกนินทา….ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ถวิล อรัญเวศ
เขียนเมื่อ

อยากหล่อหรือสวยงาม…อย่าวู่วามโกรธง่าย…อยากสบายอย่าเบื่อหน่ายความขยันหมั่นเพียร…ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ถวิล อรัญเวศ
เขียนเมื่อ

ความดีอันคนดีทำง่าย…ความชั่วร้ายอันคนชั่วทำง่าย..แต่คนดีทำยาก…ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ถวิล อรัญเวศ
เขียนเมื่อ

ใจไม่รู้จักพอ…ย่อมก่อให้เกิดทุกข์… ทำงานให้สนุก… จึงจะมีความสุขกับงานที่ทำ…ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ถวิล อรัญเวศ
เขียนเมื่อ

นอนด้วยใจมีสมาธิจะทำให้หลับง่าย…การออกกำลังกาย…จะพาให้หายโรค…ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ถวิล อรัญเวศ
เขียนเมื่อ

ไม่ควรเฝ้าจับผิด…หรือคิดให้ร้าย ๆ ใคร…เพราะใจที่อิจฉาริษยา…จะนำพาให้เกิดมะเร็งร้ายแก่กายเรา…ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ถวิล อรัญเวศ
เขียนเมื่อ

อดีตเป็นบทเรียน…ปัจจุบันทำดีที่สุด…อนาคตจะดีไปเอง…ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ถวิล อรัญเวศ
เขียนเมื่อ

ไม่ควรไปนินทาให้ร้ายใคร ๆ…ถ้าเรายังไม่มีข้อมูล…หรือรู้จักเขาดีพอ…ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ถวิล อรัญเวศ
เขียนเมื่อ

น้ำขังที่ไม่ได้ระบาย…ย่อมจะเน่าฉันใด…ใจที่คิดแต่เรื่องปวดร้ายเก่าๆ… ย่อมพาให้เศร้าฉันนั้น…ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ถวิล อรัญเวศ
เขียนเมื่อ

ไม่ควรดูหมิ่นทรัพย์หรือบาปบุญ…ว่าเพียงเล็กน้อย…เพราะถ้าสั่งสมบ่อย ๆ… ก็จะมากเอง…ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ถวิล อรัญเวศ
เขียนเมื่อ

อย่าหมิ่นเงินน้อย…อย่าคอยวาสนา…อย่าบ้าการพนัน…อย่าคิดสั้นทำอัตวินิบาตกรรม…เพราะจะทำให้สิ่งที่ทำติดตามทุกภพทุกชาติ…ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ถวิล อรัญเวศ
เขียนเมื่อ

บุญคุณต้องตอบแทน…แค้น ต้องให้อภัย…อยากเข้าใจคนต้องทนรับฟัง…อย่าหวังให้เลิศเลอ…เพราะถ้าไม่ได้ดั่งใจ อาจจะทำให้ทุกข์…ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ถวิล อรัญเวศ
เขียนเมื่อ

คำพูดทุกคำจะเป็นนายเรา…ก่อนพูดให้ยั้งคิดวินิจฉัย…ก่อนจะทำอะไรให้เข้าที…คิดให้ถ้วนถี่จึงจะเกิดผลดีตามมา…ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ถวิล อรัญเวศ
เขียนเมื่อ

ความจริงใจ จะทำให้คนไว้เนื้อเชื่อใจเรา…ต้องดีทั้งต่อหน้าและดีทั้งลับหลัง…ชีวิตจะมีพลัง ต้องตั้งเป้าหมายไว้…ฝันให้ไกล และจงไปให้ถึง…ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ถวิล อรัญเวศ
เขียนเมื่อ

แม้จะมีร้อยคนรัก…แต่ก็อาจไม่สู้หนึ่งคนที่ภักดี…จงพกหิน…อย่าพกนุ่น…ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ถวิล อรัญเวศ
เขียนเมื่อ

ท่านสอนไว้ให้คิด ระยะทางพิสูจน์ม้า…กาลเวลาจะพิสูจน์คน…อย่ายกตนข่มท่าน…ทำดีด้วยใจ…จะได้อานิสงส์แรง…ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ถวิล อรัญเวศ
เขียนเมื่อ

ชีวิตเราอาจจะมีขึ้นมีลง…อย่าท้อแท้ต่อชีวิต…อย่าคิดหนีปัญหา…อย่านินทาใครอย่างไร้เหตุผล…เพราะทุก ๆ คนย่อมมีข้อผิดพลาดเป็นธรรมดา…ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท