nanana


-
-
Username
thanathada
สมาชิกเลขที่
25215
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

  - ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานสาธารณสุข

     ( พนักงานอนามัย ) วิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้   

     จ.ยะลา

 -   ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ( พธ.บ.)   

      สาขาพระพุทธศาสนา

       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

-     ปริญญาโท  พุทธศาสตรมหาบัณฑิต ( พธ.ม. )

      ปัจจุบันกำลังทำวิทยานิพนธ์    ( ยังไม่จบ ) 

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี