องค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือย

  • Username: thailandadmin
  • สมาชิกเลขที่ 51954
  • เป็นสมาชิกเมื่อ
  • เข้าระบบเมื่อ

ประวัติย่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือย   ตั้งอยู่    บ้านยางมวล  หมู่ที่ 8  ตำบลดงเดือย  อำเภอกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย โดยใช้อาคารของสภาตำบลเดิม บนที่ดินของวัดเก่ายางมวลมีเนื้อที่ประมาณ  3 ไร่   อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอ   ประมาณ  5 กิโลเมตร   และอยู่ห่างจากตัวจังหวัดสุโขทัย   ประมาณ  28 กิโลเมตร   ได้รับการยกฐานะจาก สภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่   30   มีนาคม   2539   มีเนื้อที่ทั้งสิ้น   38   ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ   23,750   ไร่