นาย ธีระนันท์ มุหัมมัด บิลตะเย็บ


Senior System Analyst
THANACHART GROUP
Username
teeranan
สมาชิกเลขที่
3229
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

การศึกษา:

        ปริญญาโท: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(IT in Business, Accountancy and Commerce Chulalongkorn University.)

       ปริญญาตรี: สารสนเทศศาสตรบัณฑิต(ระบบสารสนเทศทางการจัดการ) สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(Management Information System, Information Science: Walailak  University)

ปัจจุบัน :

          เป็นนักวิเคราะห์ระบบอาวุโส ด้านการเงินการธนาคาร กรุงเทพมหานคร  

ความเชี่ยวชาญ:

      -การวิเคราะห์และออกแบบระบบ(System Analysis)

ติดต่อ: email teeranan@gmail.com

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี