ความเห็นล่าสุด


เรียน อจ.ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

หวังว่าความร่วมมือคงจะเพิ่มมากขึ้น ๆ จะเป็นประโยชนืสำหรับการศึกษาของคนไทย และการสร้างทรัพยากรมนุษย์พันธ์แท้มากขึ้น นะครับ

ด้วยความเคารพอย่างสูง

ธนพล ก่อฐานะ

บทความนี้แนะนำการบริหารธุรกิจให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น โดยไม่ได้พูดถึงยอดขายและมีกลยุทธ์ต่าง ๆ เป็นตัวอย่างให้ท่านได้ข้อคิดที่ดี

บทความนี้สอนให้รู้จักการเตรียมตัวรับสภาวะวิกฤต มีทั้งสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงและสิ่งที่ควรทำ

บทความนี้สอนให้รู้ว่า ปัญหามีทางแก้ ถ้าเรารู้ที่มาของปัยหาอย่างแท้จริง

บทความนี้ต้องการชี้ให้เห็นถึงหัวใจของความสำเร็จ ถ้าท่านยังไม่ได้ทำ หรือยังไม่มี ก็จำเป็นต้องทำ ต้องหาและต้องมีเสียก่อน และต้องค้นให้พบ หาให้ได้และทำให้ให้ได้นะครับ

บทความนี้ชี้ให้เห็นว่า "การแก้ปัญหาที่ถูกต้อง จะต้องค้นหาหรือวิเคราะห์ได้ถูกต้องเสียก่อนว่าปัยหาที่แท้จริงคืออะไร" เราจะสามารถหาทางออกของปัญหาได้

บทความนี้ต้องการชี้ให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้เห็นถึงเครื่องมือที่จะใช้ช่วยให้เราทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ประหยัดค่าใช้จ่ายและเป็นที่ยอมรับของลูกค้าซึ่งหมายถึงการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

บทความนี้ชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่เป็นเส้นผมบังภูเขาท่านอยู่และท่านมองไม่เห็น ถ้านำเส้นผมที่บังตาออกจะเห็นว่าท่านไม่เคยนำข้อมูลมาใช้บริหารเลย

บทความนี้เขียนขึ้นมาจากชีวิตจริงของนักธุรกิจหน่มไฟแรง มากด้วยความสามารถ ขยัน เก่ง มุมานะ แต่ด้วยอายุยังน้อยและขาดประสบการณ์ที่จะสร้างธุรกิจที่มีอายุยืนยาวและมั่นคง

บทความนี้ชี้ให้เห็นถึงความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้นั้นเราต้องเป็นผู้สร้างเอง ไม่ใช่รอส้มหล่นหรือปาฏิหาร

บทความเกี่ยวกับความสำเร็จและความผิดพลาดของนักธุรกิจ น่าจะเป็นกรณีศึกษาสำหรับ SMEs หรรือผู้ประกอบการทั้งหลายซึ่งเป็นเรื่องที่อิงมาจากเรื่องจริง ๆ มีประโยชน์อย่างมากครับ

ผมจะพยายามทำ Ph.D.ให้สำเร็จเพราะผมมีความเชื่อว่าการได้เรียนกับท่านอาจารย์จะช่วยให้ผมสมบูรณ์มากขึ้น และจะลดจุ่ดอ่อนที่ผมมีให้น้อยลงได้ครับ ธนพล ก่อฐานะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี